Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ! ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ: «1» ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ !

Ι. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ! ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ: «1»
Κάτω από τον αριθμό: «1», κάτω από τη μονάδα. Αυτό σε μόρια σημαίνει: Κάτω από τον αριθμό: «1.000». «1» βαθμός = 1.000 μόρια [1 Χ 1.000 = 1.000].
Άρα. Εάν ένας υποψήφιος φοιτητής συγκέντρωσε 625 μόρια, αυτό είναι κλάσμα, είναι μέρος του αριθμού: «1». Είναι κλάσμα, μέρος της μονάδας. Το αυτό ισχύει και για όλους τους αριθμούς των μορίων, που είναι κάτω από τον αριθμό «1.000».

ΙΙ. 2020 !
Το 2020 τα τμήματα – το σύνολο των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πανελληνίως είναι 459 – που έχουν ως βάση εισαγωγής κάτω από τον: αριθμό: «1.000» είναι: 3. Α΄. Το Τμήμα, που έχει ως έδρα το Καρπενήσι και έχει το όνομα: «Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» και ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό έχει ως βάση εισαγωγής: 2020: 625 μόρια.
Β΄. Το Τμήμα, που έχει ως έδρα το Μεσολόγγι και έχει το όνομα: «Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» και ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτό έχει ως βάση εισαγωγής: 2020: 875 μόρια. Γ΄. Το Τμήμα, που έχει ως έδρα τη Ζάκυνθο και έχει το όνομα: «Τμήμα Επιστήμης Περιβάλλοντος» και ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτό έχει ως βάση εισαγωγής: 2020: 900 μόρια.

ΙΙΙ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ !
Σημαίνει όταν ο αριθμός των μορίων είναι κάτω από τον αριθμό: «1.000», π.χ. 459, αυτό σημαίνει: «ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ !». Σημαίνει: Άγραφο χαρτί. Σημαίνει: “TABULA RASA”.
Σημαίνει: Ότι το: «τεθέν» θέμα και τα «τεθέντα» ερωτήματα έμειναν αναπάντητα. Δεν τα προσήγγισαν και οι υποψήφιοι φοιτητές. Δεν τα έθεσαν: «επί τάπητος».
Πήγαν στον πόλεμο ανέτοιμοι. Απροετοίμαστοι.
ΣΧΟΛΙΟ ! Στον πόλεμο δεν πάει κανείς χωρίς όπλο !!! Δεν πάει χωρίς εφόδια. Δεν πάει χωρίς ελπίδα, χωρίς πίστη, χωρίς αισιοδοξία !!!

IV. ΑΠΟΡΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ !!!
Απόρησαν στο άκουσμα και το λάλημα αυτό οι πάντες !!! Οι πάντες έγιναν: «ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ !!!». Εξεπλάγησαν. «Έπεσαν από τα σύννεφα».
Σχόλιο 1ο. Αυτά μόνο «εν Ελλάδι» συμβαίνουν.
Σχόλιο 2ο. Αυτά συμβαίνουν μόνο στη: «ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ». Δηλ. την Ελλάδα.

V. ΕΡΩΤΗΜΑ !!!
Έχει Επιστημονικό και Φιλοσοφικό υπόβαθρο, επιστημονική και φιλοσοφική βάση η είσοδος υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με βαθμολογία κάτω από τον αριθμό: «1;». Κάτω από τη μονάδα;
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα είναι τα: ΑΕΙ και τα: ΤΕΙ;
Είναι θεμιτό να εισάγονται υποψήφιοι φοιτητές αμαθείς; Αμελείς; Ακατάρτιστοι; Ράθυμοι; Ράστοι; Να «αμείβονται» οι φυγόποινοι;
Αυτό είναι έξω από κάθε έννοια Ηθικής και Δικαίου !!!
 Είναι έξω από όλα: «ΤΑ ΕΣΚΑΜΜΕΝΑ !!!».
Η Επιστημονική Κοινότητα της Ελλάδας γιατί δεν αντιδρά; Γιατί, γίνεται ένας απλός θεατής;
Και μόνο;

VΙ. ΕΥΝΟΕΙΤΑΙ Η ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ !
Με την εισαγωγή αυτού του είδους υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ – υποψηφίων με βαθμό κάτω από τον αριθμό «1», κάτω από τη μονάδα – ευνοείται η αγραμματοσύνη, η ραστώνη, η αδιαφορία, η ραθυμία, η οκνηρία, η φυγοπονία. Ευνοείται η αρχή της «ήσσονος» προσπάθειας.
Καταφρονείται η σοφή αρχαία ελληνική ρήση: «ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ !!!».
Και τη ρήση: «ΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΔΟΥΛΑ ΓΙΓΝΕΤΑΙ !!!».

VΙΙ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ !
Δεν είναι νοητό ούτε δυνατό ούτε αντιληπτό να εισάγονται υποψήφιοι φοιτητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με βαθμολογία κάτω από τη μονάδα. Κάτω από τον αριθμό «1».
Είναι προσβολή της Επιστήμης. Είναι προσβολή του Νόμου της Εργατικότητας !!!
Είναι προσβολή της Ηθικής και του Δικαίου !!! Είναι προσβολή της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας !!! Ακόμη και προσβολή του Πολιτεύματος !!! Αλλά είναι και κατά του ιδίου του υποψηφίου, που εισήχθη σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα παρ’ αξίαν.

VΙΙΙ. ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ !
Χρόνια λέγεται, να ορισθεί η βάση εισαγωγής υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και να είναι αυτή ο αριθμός «10 !!!». Είναι χρόνια παθογένεια.
Ο υποψήφιος που εισάγεται στα ΑΕΙ ή τα ΤΕΙ έχει ψυχολογικό πρόβλημα !
Ο βαθμός εισαγωγής του τον κάνει να αισθάνεται μειονεκτικά ! Τον κάνει: «νάνο» μπροστά στους «γίγαντες» του Πνεύματος !!! Δηλ. τους συμφοιτητές του.
Αλλά και τα Πανεπιστήμια δεν θα ήθελαν να έχουν στους κόλπους τους φοιτητές με βαθμό κάτω από τον αριθμό: «1». Με βαθμό κάτω από τη μονάδα !

ΙΧ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ: «10 !!!» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΣΗ !!!
Ο αριθμός: «10!!!» θα πρέπει να γίνει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, ώστε να τερματιστεί αυτή η χρόνια παθογένεια της Παιδείας !
Να τεθεί τέρμα στις: «ΛΕΥΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ». «Λευκές Κόλλες» και εισαγωγή υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι ασυμβίβαστο ! Είναι σχήμα οξύμωρο ! Αλλά είναι και αδικία !
Είναι ανήκουστο ! Είναι προφανές ότι ο ορισμός της βάσης θα γίνει και κίνητρο !!! Κίνητρο σημαντικό !!!

Χ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ !
Η Ελληνική Παιδεία είναι η Παιδεία των συχνών και πολλών μεταρρυθμίσεων.
Από τις συστάσεις του νεότερου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα έχουν γίνει: «αμέτρητες» Εκπ/κές Μεταρρυθμίσεις κι’ απ’ αυτές ελάχιστες ήταν μορφωτικές !!! Τις έκανε η: «εκάστοτε» πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ για το: «ΘΕΑΘΗΝΑΙ» και μόνο, χωρίς βαθύ στοχασμό, βαθιά μελέτη και προοπτική !!!

ΧΙ. ΟΙ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΙ !
Τις μεταρρυθμίσεις δεν τις κάνουν οι καρεκλοκένταυροι ! Δεν τις κάνει ο Θώκος !
Τις κάνουν οι μάχιμοι, οι «ειδήμονες», οι έμπειροι.
Τις κάνουν αυτοί, που είναι μέσα στις αίθουσες και διδάσκουν Παιδεία !!! Διδάσκουν την Επιστήμη και το Ήθος !!! Την Αρετή και τη Γνώση !!! Μορφώνουν τους αυριανούς Πολίτες !!! Τους αυριανούς συνεχιστές της Επιστήμης και της Τέχνης !!! Της Ιστορίας και του Πολιτισμού !!!

ΧΙΙ. Η ΠΑΙΔΕΙΑ !!!
Η Παιδεία – αγαθό ατομικό, κοινωνικό, εθνικό – γίνεται κτήμα της νεότητας, κτήμα αθάνατο, όταν κατευθύνεται και όταν μεταρρυθμίζεται όχι από τους καρεκλοκένταυρους, αλλά από τους: «Ειδήμονες».
Γίνεται αγαθό ατομικό, κοινωνικό, εθνικό, όταν το Λόγο έχουν οι ρεαλιστές, οι πραγματιστές !!! Οι μαχητές της Παιδείας !!!
Έχουν αυτοί, που θέλουν τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους.
Αυτοί, που λένε: «ΤΑ ΣΥΚΑ - ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΑΦΗ - ΣΚΑΦΗ».
Αυτοί, που καθιερώνουν τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Αυτοί, που θέλουν να υψώνουν τη Σημαία. Οι αριστείς και όχι αυτοί που θέλουν κλήρωση για την επιλογή και την ανάδειξη του Σημαιοφόρου !!!
Αυτοί, που έχουν πλήρη συναίσθηση και πλήρη συνείδηση των πραγμάτων. Αυτοί, που δεν είναι εκτός πραγματικότητας, που δεν είναι αιθεροβάμονες, αλλά είναι ρεαλιστές !!! Είναι πραγματιστές !!!

Δημήτρης Γ. Μπράνης
Σχολικός Σύμβουλος
Νομικός – Δημοσιογράφος

   

randomness