Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

Κλιματική αλλαγή: Μια μεγάλη παγκόσμια απειλή

Γράφει ο Ισίδωρος Καρδερίνης


Η κλιματική αλλαγή, δηλαδή  η μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα, αποτελεί μια μεγάλη παγκόσμια υπαρξιακή απειλή.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω πρωτίστως της τρομακτικής αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο έχει αυξηθεί από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης κατά 35%. Και βέβαια τη μερίδα του λέοντος στη μόλυνση της ατμόσφαιρας με το 50% του συνόλου του διοξειδίου του άνθρακα έχουν η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική. Όλες οι υπόλοιπες χώρες μαζί ευθύνονται για το άλλο μισό, ενώ οι πιο φτωχές χώρες ευθύνονται λιγότερο από όλες. Ωστόσο, οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτές τις χώρες είναι εκείνοι που θα υποστούν πιο έντονα τις συνέπειες. Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας, στο φύλλο της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου.

 

   

Απόψεις