Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Να συνδράμουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς

Υπάρχουν Δημοτικά σχολεία στην ελληνική επικράτεια όπου φοιτούν μαθητές ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι είναι αρκετά περισσότεροι από τους μαθητές του κάθε ντόπιου πληθυσμού.

Για να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσχέρειες και δυσκολίες στην ομαλή φοίτηση και ένταξη στη μαθησιακή διαδικασία όλων των μαθητών, χρειάζεται, το Υπουργείο Παιδείας αλλά και οι τοπικοί Δήμοι, να σχεδιάσουν στρατηγικές παρεμβάσεις για όλα αυτά τα σχολεία.

Ως τώρα η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται μέσα από ένα ατελές πλαίσιο να προσφέρει υπηρεσίες. Όμως οι δυσχέρειες είναι υπέρμετρες και χρειάζεται να συνδράμουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
Υπάρχει παράδειγμα, σχολική μονάδα με 230 παιδιά όπου τα 200 είναι ρομά τα οποία, όπως γνωρίζουμε συνεχώς, μετακινούνται.

Στις σχολικές μονάδες με παρόμοιο μετακινούμενο μαθητικό δυναμικό, αυξάνεται αντίστοιχα η γραφειοκρατία όπως και η δυσκολία επικοινωνίας με τους κηδεμόνες, επηρεάζεται η σχολική καθημερινότητα, η δυναμική των τάξεων, αύξηση μικροζημιών, ανάγκη περισσότερων γηπέδων κ.α.

Υπάρχει η ευρωπαϊκή δυνατότητα για την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, (όπως υπάρχουν δυνατότητες και για άλλους εργαζόμενους και επιχειρηματίες).

Για να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευάλωτων ομάδων, χρειάζεται να λειτουργήσουν και τα όποια υπόλοιπα προγράμματα για τα οποία η Ελλάδα εγκαλέστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ευρωπαϊκής ένωσης ότι δεν τα αξιοποιεί.

Δεν μπορεί συνεπώς ένα πολυσύνθετο θέμα να σπρώχνετε τεχνηέντως και μονοσήμαντα στην εκπαίδευση !

Γιώργος Στεργίου


    

randomness