Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Περί συζητήσεων για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος

Έχω την πεποίθηση ότι στην πόλη μας (και στη χώρα μας) για να συζητούμε εποικοδομητικά, τα δημοσίου ενδιαφέροντος θέματα, θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει τα κάτωθι:

1. Ο Δήμος, όπως κάθε υποκείμενο της οικονομίας (παντού και πάντοτε) έχει απεριόριστες ανάγκες και περιορισμένους διαθέσιμους πόρους (θεμελιώδες πρόβλημα της οικονομίας).

2. Οι λήπτες των αποφάσεων είναι αναγκασμένοι να επιλέγουν.

3. Για να αποκτήσουν κάτι, θα πρέπει να παραιτηθούν από κάτι άλλο.

4. Το οριακό όφελος της ενέργειας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος της.

5. Οι περιορισμένοι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποδοτικά –παραγωγικά - αποτελεσματικά - ποιοτικά και κοινωνικά δίκαια (έννοια μη σαφώς καθορισμένη).Βλ. Κ. Τσαμαδιάς: Οικονομική της Εκπαίδευσης – Έρευνας – Καινοτομίας. τόμος Ι, σελ. 87-88.

Αν θέλουμε να συζητούμε ορθολογικά (με ενδιαφέρει) και όχι αυθαίρετα για τη δημιουργία εντυπώσεων ή σκόπιμα (δεν με ενδιαφέρει), καλό είναι να συμφωνήσουμε στις προαναφερθείσες αρχές.


Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς

 

 

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων