Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ημεριδα Περιφερειακου Τυπου - Αντώνης Σκαμνάκης: Ειδική πρόβλεψη για επιχορήγηση των περιφερειακών εφημερίδων στα πλαίσια του επόμενου Αναπτυξιακού Νόμου

Η στήριξη του Περιφερειακού Τύπου είναι ζήτημα δημοκρατίας, πλουραλισμού και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Το μήνυμα αυτό έστειλε στην κυβέρνηση η ημερίδα που έλαβε χώρα στην αίθουσα «Αριστοτέλης» του ξενοδοχείου Divani Palace στη Λάρισα και συμμετείχαν εκδότες, ιδιοκτήτες και δημοσιογράφοι ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων απ' όλη την Ελλάδα.   

Από σεβασμό στην ιστορία του Περιφερειακού Τύπου και λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος των εισηγήσεων, η εφημερίδα μας θα δημοσιεύσει σε συνέχειες όλες τις ομιλίες που έγιναν στην ημερίδα.  

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΑΜΝΑΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ

Λάρισα, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 που εκδηλώθηκε στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε και στην γηραιά ήπειρο είχε καταλυτική επίδραση στην ελληνική οικονομία η οποία εξαιτίας των εσωτερικών της αντιφάσεων αποτελούσε τον πιό αδύνατο κρίκο της Ευρώπης (Sakelaropoulos, 2014). Η υπαγωγή της Ελλάδας κάτω απο τριμερή διεθνή οικονομικό έλεγχο είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μίας πρωτόγνωρης για τα παγκόσμια δεδομένα δημοσιονομικής λιτότητας η οποία με την σειρά της οδήγησε σε μία άνευ προηγουμένου κρίση. Η κρίση αυτή εκδηλώθηκε σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής της χώρας αλλά και στον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας.

Σοβαρές επιπτώσεις υπήρξαν όμως τόσο στο  ελληνικό μιντιακό σύστημα όσο και στην επαγγελματική δημοσιογραφία με αποτέλεσμα να επέλθουν δραματικές αλλαγές. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι για αρκετούς η κρίση στα Μέσων ήταν αναμενόμενη εξαιτίας αφενός της μικρής αγοράς η οποία δεν μπορούσε να υποστηρίξει ένα μεγαλό αριθμό Μέσων και αφετέρου εξαιτίας της αναξιοπιστίας των ίδιων των Μέσων ως αποτέλεσμα της ιστορικής αλληλεξάρτησης τους με την πολιτική εξουσία και τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ (Papathanasopoulos, 2010, Leandros, 2013, Skamnakis, 2014)

Στην πραγματικότητα η σοβαρή κρίση στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στα έντυπα έτσι όπως αυτή εμφανίστηκε στην Ελλάδα δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα αλλά  μίας μακροχρόνιας ποσοτικής συσσώρευσης διαφόρων παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες  κάτω από την καταλυτική επίδραση της βαθιάς οικονομικής κρίσης που διέρχεται η ελληνική οικονομία εκφράζονται με ένα εκρηκτικό τρόπο οδηγώντας σε μία αναδιάταξη του μιντιακού συστήματος της χώρας. Αυτή η αναδιάταξη είναι η σημαντικότερη μετά την απόρρυθμιση των τελών της δεκαετίας του 80 η οποία δεν οδηγεί σε μία θεαματική επέκταση αλλά αντιθέτως σε μία δραματική συρρίκνωση και ένα βιάιο μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά κλείσιμο εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ, απολύσεων, μειώσεων μισθών, υποβάθμισης της ποιότητας του περιεχομένου, αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη ισχυρών τάσεων συγκέντρωσης συνεπώς ολιγοπωλιακός έλεγχος της ενημέρωσης με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημοκρατία.

Ένα σημαντικό λοιπόν ζήτημα είναι ο ρυθμιστικός ρόλος που μπορεί να έχει το κράτος στη διασφάλιση της πολυφωνίας και της δημοκρατίας. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου ενός συστήματος κρατικών ενισχύσεων που έχουν θεσμοθετηθεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αν και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται κάτω από ισχυρές πιέσεις εξαιτίας της κυριαρχίας των νεοφιλελεύθερων απόψεων που επιδιώκουν τον περιορισμό του κοινωνικού κράτους προς όφελος των αγορών και τη δημιουργία μεγάλων μιντιακών ομίλων.

Το σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων του Τύπου (Press Subsidies) αναπτύχθηκε κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο τις δεκαετίες του 60’ και 70’ αν και σοβαρές μορφές του υπήρχαν ήδη από το περασμένο αίωνα με βασικό την επιχορήγηση της διακίνησης διαμέσου των ταχυδρομείων.

Στην Ελλάδα το σύστημα γεννήθηκε στις αρχές του αιώνα με την χορήγηση της λεγόμενης ατέλειας χάρτου χωρίς την οποία οι εφημερίδες ήταν σχεδόν αδύνατον να υπάρξουν.

Βεβαίως σε καχεκτικά πολιτικά συστήματα ο κρατικός παρεμβατισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος λογοκρισίας και περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Αθηναικής όπου το 1962 η άρση της ατέλειας του δημοσιογραφικού χάρτου οδήγησε στην παύση της κυκλοφορίας της για ένα χρονικό διάστημα. Σε άλλες βέβαια περιπτώσεις οι παροχές αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυροποίηση των πελατειακών σχέσεων και της τοπικής πατρωνίας με αποτέλεσμα την εξασθένιση της πολυφωνίας.

Στην Ευρώπη όμως το γεγονός της εμφάνισης περιορισμένων ή εκτεταμένων δημόσιων επιχορηγήσεων για τα έντυπα ΜΜΕ σχετίζεται προφανώς με την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και της ευρωπαϊκής αντίληψης για το πλουραλιστικό και πολιτισμικό χαρακτήρα των εφημερίδων. Ένας δεύτερος εξίσου σημαντικός λόγος ήταν το γεγονός ότι οι εφημερίδες περνούσαν περίοδες κρίσης στη κυκλοφορία τους και γενικά στα οικονομικά τους και για αυτό το λόγο έπρεπε να ενισχυθούν.

Με λίγα λόγια το σύστημα των επιχορηγήσεων των εντύπων όπου αυτό υφίσταται αντανακλά πολιτικές υποστήριξης της πολυφωνίας, της διακίνησης ιδεών και απόψεων καθώς επίσης και της προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σχετικές έρευνες, οι οποίες βεβαίως είναι αρκετά περιορισμένες, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο κρατικής υποστήριξης και ότι το σύστημα διαφέρει από χώρα σε χώρα (Picard, 1999). Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο, η ύπαρξη επιχορηγήσεων προϋποθέτει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία συνήθως σχετίζονται με το δημοσιογραφικό χαρακτήρα, τον αριθμό των εργαζομένων, την οικονομική κατάσταση και την κυκλοφορία του εντύπου.

Γενικά μιλώντας μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους κρατικών επιχορηγήσεων για τις εφημερίδες στην Ευρώπη. Την άμεση επιδότηση(direct press subsidy) που συνήθως παίρνει την μορφή απευθείας μεταφοράς χρημάτων προς τις επιχειρήσεις του Τύπου προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα. Στη Γαλλία για παράδειγμα το 2015 επιδοτήθηκαν 325 έντυπα. Εκτός όμως την άμεση έχουμε και την έμμεση (indirect press subsidy) η οποία δεν επιδρά στον ισολογισμό τους αλλά τις ενισχύει με τη μορφή ατελειών, εκπτώσεων, κρατικών δημοσιεύσεων και μειωμένων φορολογικών συντελεστών.

Ειδική επιδότηση υπάρχει και για την εκπαίδευση των δημοσιογράφων και των άλλων επαγγελματιών των εφημερίδων. Για παράδειγμα στη Νορβηγία η οικονομική υποστήριξη της κυβέρνησης για τα θέματα εκπαίδευσης, επανακατάρτισης και έρευνας δίνεται στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας (Norwegian Institute of Journalism) το οποίο ιδρύθηκε το 1975 από τις δύο ενώσεις εκδοτών. Μερικά παραδείγματα

Η Αυστριακή κυβέρνηση εισήγαγε το 1975 ένα σύστημα άμεσων και έμμεσων κρατικών επιδοτήσεων προκειμένου να στηρίξει τις εφημερίδες οι οποίες αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Η ύπαρξη κριτηρίων για τις επιδοτήσεις σχετιζόταν κυρίως με τη κυκλοφορία, την ελάχιστη απασχόληση και το δημοσιογραφικό χαρακτήρα των εντύπων. Kρατική επιδότηση μπορούν να λάβουν οι ημερήσιες εφημερίδες με ελάχιστη κυκλοφορία 10.000 φύλλων ενώ οι εβδομαδιαίες με αντίστοιχη κυκλοφορία 5.000 φύλλων. Βεβαίως επειδή το σύστημα αυτό βοήθησε περισσότερο τις εφημερίδες με μεγάλη κυκλοφορία ως αποτέλεσμα είχαμε την ενίσχυση των τάσεων συγκέντρωσης και μονοπωλιακού ελέγχου. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού το 1985 ψηφίζεται ένας νέος νόμος ο οποίος ενισχύει οικονομικά  τις εφημερίδες οι οποίες έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης αλλά η θέση τους στην αγορά είναι μειονεκτική. Το 1998 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος ο οποίος ρύθμισε ξανά τα θέματα των επιδοτήσεων. Το 1999 το συνολικό ποσό το οποίο δαπανήθηκε ήταν 18,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το σύστημα της κρατικής επιχορήγησης αναδιοργανώθηκε το 2004. Συγκεκριμένα σήμερα υπάρχουν τρία είδη ενισχύσεων. Οι επιδοτήσεις διανομής, οι ειδικές επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις ποιοτικής διασφάλισης. Από τις ειδικές επιδοτήσεις εξαιρούνται οι εφημερίδες με άνω των 100.000 φύλλων κυκλοφορία. Στις επιδοτήσεις της ποιοτικής διασφάλισης συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες για θέματα εκπαίδευσης των δημοσιογράφων και οι ανταποκριτές της αλλοδαπής. Επίσης μια νέα επιδότηση έχει καθιερωθεί με στόχο τους νέους αναγνώστες και τις μελέτες για θέματα τύπου έως 50%.

Το 2008 διανεμήθηκαν περίπου 12,8 εκατομμύρια ευρώ στον Τύπο για το πρόγραμμα διανομής, 6,6 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ποιοτικής διασφάλισης και 1,7 εκατομμύρια ευρώ για εκπαίδευση και ειδικά προγράμματα (http://ejc.net/media_landscapes/ austria). Όσον αφορά στις επιχορηγήσεις, δεν παίζει κανένα ρόλο για την κυβέρνηση εάν μια εφημερίδα είναι επικερδής ή όχι. Όλες λαμβάνουν το μερίδιο της επιχορήγησης εφόσον το ζητήσουν. Αλλά τo έτος 2016 δόθηκαν 8.447.000 εκατομμύρια ευρώ και 340.000 για θέματα εκπαίδευσης.

Στις έμμεσες επιδοτήσεις συμπεριλαμβάνονται εκπτώσεις 60% στη φορολογία, 20% στις μεταφορές και 20% στις τηλεπικοινωνίες ενώ υπάρχουν και οι κρατικές δημοσιεύσεις. Οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις υποστηρίζουν επίσης οικονομικά τα έντυπα ενώ ένα μεγάλο ποσό δίνεται επίσης για επενδύσεις στις εκτυπωτικές μονάδες.

Στο Βέλγιο υπάρχει ένα σύστημα που υποστηρίζει τον τύπο. Η έμμεση κυβερνητική ενίσχυση δεν στοχεύει απλώς σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα αλλά στην αγορά των εφημερίδων στο σύνολό της και οργανώνεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση (Karin Raeymaeckers, Els De Bens, Steve Paulussen, Annelore Deprez, Yannis Tenret, 2013).  

Το 1997 η Φλαμανδική κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει την άμεση οικονομική ενίσχυση των εφημερίδων και την αντικατέστησε από συγκεκριμένα προγράμματα άμεσης στήριξης όπως: κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες (περίπου 3,5 εκ. ευρώ ετησίως), ενίσχυση για προγράμματα ερευνητικής δημοσιογραφίας (οδήγησε σε δημιουργία μόνιμου Ταμείου), δράσεις νέων τεχνολογιών για τις εφημερίδες  ενίσχυση ενός αυτορυθμιζόμενου οργάνου δεοντολογικού ελέγχου, υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δημοσιογράφους και ενίσχυση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που στόχο έχει την ενθάρρυνση ανάγνωσης εφημερίδων από παιδιά και εφήβους (Raeymaeckers et al. 2007).

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στις επιχορηγήσεις του Τύπου στο Βέλγιο είναι η έμμεση ενίσχυση: οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν, οι εφημερίδες και τα περιοδικά μεταφέρονται επίσης σε ευνοϊκή τιμή, οι δημοσιογράφοι λαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το ΦΠΑ είναι 0% και αυτός βέβαια εφαρμόζεται σε όλες τις εφημερίδες και περιοδικά με ενημερωτικό περιεχόμενο. (Karin Raeymaeckers, Els De Bens, Steve Paulussen, Annelore Deprez, Yannis Tenret, 2013).  To 2015 υπογράφηκε ένα πενταετές σύμφωνο με το οποίο επιχορηγείται η διακίνηση Τύπου με το ποσό των 850.000.000 ήτοι 170 εκατομμύρια ετησίως.

Στη Γαλλία, το πρόγραμμα κρατικών επιχορηγήσεων είναι ένα από τα πιο εκτενή που υπάρχουν στον ευρωπαικό χώρο. Το κράτος είναι πολύ ενεργό όσον αφορά στις επιδοτήσεις προς τον Τύπο μέσω μάλιστα ενός πρόσφατα ανανεωμένου συστήματος επιχορηγήσεων.

Σήμερα οι κρατικές ενισχύσεις για τον Τύπο στο κέντρο και την περιφέρεια ξεπερνά το ένα περίπου δις και δεν έχει μεταβληθεί από το 2010. Το 2015 υποστηρίχθηκαν 326 έντυπα με απευθείας επιχορηγήσεις που έφθασαν τα 77 εκατομμύρια ευρώ.

Άμεσες επιχορηγήσεις για: Σύστημα διανομής περίπου 500 εκατομμύρια. Ενίσχυση για την προστασία του εκδοτικού πλουραλισμου. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού. Άλλου είδους ενισχύσεις.

Έμμεσες επιχορηγήσεις για: Μείωση ΦΠΑ για έσοδα από πωλήσεις. Εξαίρεση από φόρο επαγγέλματος

Συνολικά, το 2010, ο γαλλικός τύπος έλαβε περίπου ένα δις ευρώ από κρατικές επιχορηγήσεις: περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ σε έμμεσες ενισχύσεις και γύρω στα 615 εκατομμύρια ευρώ σε άμεσες. Σήμερα όπως σας είπα έχει ξεπεράσει το ένα δις με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για 1,4 δις.

Στη Σουηδία οι εφημερίδες είχαν ανέκαθεν μια ισχυρή θέση στο μιντιακό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και θεωρούνται ως κυρίαρχες πηγές τοπικής και περιφερειακής ειδησεογραφικής κάλυψης στη χώρα. Τα ποσοστά αναγνωσιμότητας εξακολουθούν να βρίσκονται μεταξύ των υψηλότερων του κόσμου, και έως τη δεκαετία του 1990 η βιομηχανία των εφημερίδων κατείχε μια από τις πρώτες θέσεις ακόμη και στα μερίδια της διαφημιστικής αγοράς.  Ιστορικά, η Σουηδία είναι γνωστό ότι έχει αναπτύξει ένα από τα πιο γενναιόδωρα συστήματα άμεσης ενίσχυσης προς τις εφημερίδες. Ετησίως οι επιχορηγήσεις ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια ευρώ και δίνονται από το κράτος σε εφημερίδες μικρής κυκλοφορίας. Το μέγεθος της άμεσης υποστήριξης τοποθετεί τη Σουηδία στην κορυφή της Ευρώπης μια θέση ακριβώς κάτω από τη Γαλλία (Παγκόσμια Οργάνωση Εφημερίδων, 2012).

Το τρέχον σύστημα κρατικών επιχορηγήσεων προς τον Τύπο στη Σουηδία διέπεται από το Νομοθέτημα των Ετήσιων Επιχορηγήσεων προς τον Τύπο το οποίο αναφέρεται σε δύο τύπους επιχορηγήσεων: παραγωγική υποστήριξης και ενίσχυσης της διανομής. Η παραγωγική υποστήριξη είναι η κυρίαρχη μορφή υποστήριξης και ανέρχεται στο 80-90% του συνολικού προϋπολογισμού για τις επιχορηγήσεις τύπου. Δίνεται σε εφημερίδες με μικρή κυκλοφορία στις περιοχές τους ώστε να αντισταθμιστεί η δυσμενής θέση τους στην αγορά.  Για να λάβει μια εφημερίδα επιχορήγηση πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω απαιτήσεις:

Να έχει κυκλοφορία τουλάχιστον 1,500 αντιτύπων με συνδρομή. Η συνολική κυκλοφορία θα πρέπει να βασίζεται κυρίως σε συνδρομές. Η τιμή συνδρομής δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από αυτήν που εφαρμόζεται γενικά από εφημερίες της ίδιας κατηγορίας.

Στη Σουηδία υπάρχει ειδικό συμβούλιο επιδοτήσεων του Τύπου (Press Subsidies Council).  Συνολικά το ποσό το οποίο χορηγείται είναι 500 εκατομμύρια SEK τον χρόνο. Μειώσεις υπάρχουν επίσης στον ΦΠΑ για τις πωλήσεις και τις διαφημίσεις ενώ και εδώ υπάρχουν κρατικές δημοσιεύσεις

Εκτίμηση μας είναι παρά το γεγονός ότι η οικονομία είναι αντιμέτωπη με μία τεράστια κρίση, που προέρχεται αφενός από τις ίδιες τις αντιφάσεις που την χαρακτηρίζουν ως αποτέλεσμα της κυριαρχίας ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και αφετέρου από την εκτεταμένη εσωτερική διαφθορά ως αποτέλεσμα της ιστορικής κυριαρχίας των πελατειακών σχέσεων, το πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να αφήσει τον χώρο να συρρικνωθεί και πολύ περισσότερο να εξαφανιστεί. Διότι τότε η ελληνική κοινωνία και δημοκρατία θα απολέσει ένα από τους σημαντικότερους φορείς διασφάλισης του πολιτισμού και πολυφωνίας.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό πλαίσιο οικονομικής στήριξης το οποίο θα είναι ορθολογικό και όχι πελατειακό και θα υιοθετεί στοιχεία του συστήματος ενισχύσεων άλλων χωρών.

Έρευνες αναγνωσιμότητας και χαρτογράφησης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων.

Είναι απαραίτητο να υπάρξουν συστηματικές έρευνες αναγνωσιμότητας και χαρτογράφησης του χώρου του περιφερειακού Τύπου. Οι έως σήμερα έρευνες δεν είναι συστηματικές αλλά περιστασιακές ακόμα και αν μας δίνουν κάποια σημαντικά στοιχεία τόσο στο επίπεδο διείσδυσης στο αναγνωστικό κοινό της περιφέρειας όσο και στα οικονομικά του κλάδου. Η πρόταση εδώ είναι για δύο έρευνες μία αναγνωσιμότητας και μία χαρτογράφησης. Η εν λόγω έρευνες μπορούν να γίνουν με την συνεργασία των πανεπιστημιακών τμημάτων και πιθανά εταιρειών έρευνας. Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από τον προϋπολογισμό της ΓΓΜΕ και από τις Περιφέρειες της χώρας, είτε διαμέσου μίας πολλαπλής προγραμματικής σύμβασης με τον φορέα υλοποίησης του έργου, είτε διαμέσου των περιφερειακών ταμείων Ανάπτυξης.

Δημιουργία ειδικού προγράμματος κάλυψης των εργοδοτικών εισφορών των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα αυτό θα είναι τετραετούς διάρκειας και θα περιλαμβάνει την επιχορήγηση για τα δύο πρώτα χρόνια κατά 100% και για τα επόμενα δύο χρόνια κατά 75%. Το πρόγραμμα θα αφορά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας για όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Επισημαίνεται ότι τέτοια προγράμματα έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν για αρκετούς κλάδους. Επίσης, αυτού του είδους τα προγράμματα δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε απολύσεις συνεπώς οι εφημερίδες που θα ενταχθούν δεν θα προβούν σε καμία απόλυση για μία τετραετία.

Δανειοδότηση Επαρχιακών Εφημερίδων με επιδότηση επιτοκίου και την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών επαναφέρει τη δυνατότητα για δανειοδότηση των επιχειρηματικών δράσεων με την επιχορήγηση του επιτοκίου και την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Υπενθυμίζω ότι κατά το παρελθόν το αίτημα αυτό, με δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είχε γίνει δεκτό από την τότε πολιτική ηγεσία αλλά προσέκρουσε στο καταστατικό του ΤΠΔ και στην υπ’ αριθμ. 322/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στη παρούσα φάση το αίτημα μπορεί να αφορά όλες τις εμπορικές τράπεζες. Τα κριτήρια, το πλαφόν και οι περιορισμοί  θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης.

ΕΣΠΑ 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)

Το εν λόγω Επιχειρησιακό πρόγραμμα  στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με προτεραιότητες α)στην Ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εκμετάλλευση της γνώσης που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα β) στις συνεργατικές δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έρευνας και καινοτομίας, με εστίαση στους τομείς που ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας γ) στις υποδομές εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και θερμοκοιτίδες δ) στις στοχευόμενες ενισχύσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την εγχώρια προστιθέμενη αξίαε) στην προώθηση συνεργασίας επιχειρήσεων για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας (συνεργατικές ενέργειες διεθνοποίησης των προϊόντων, μείωσης του κόστους παραγωγής και διακίνησης, ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτομιών) στ) στην ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε νέες αναπτυσσόμενες θεματικές αγορές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών δημόσιας διοίκησης για υποστήριξη εξωστρέφειας & επιχειρηματικότητας.Ειδικά οι προτεραιότητες δ) και ε) μπορούν να υλοποιηθούν και στονΤύπο της περιφέρειας εφόσον σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων. Το τελευταίο συνδέεται ευθέως με μία ισχυρή άποψη μέρους των εκδοτών της περιφέρειας οι οποίοι επιθυμούν συνεργατικές ενέργειες προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και διακίνησης.

Θέσπιση ειδικού προγράμματος επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες των περιφερειακών εφημερίδων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πρόταση αυτή θα εκπονηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ) και θα απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Επικοινωνίας με τελικούς αποδέκτες τις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες. Θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων συμπεριλαμβανομένων και δράσεων ψηφιοποίησης των αρχείων των εφημερίδων το οποίο αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό υλικό για τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο, την κατάρτιση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες κλπ.

Κεντρική παρακολούθηση και κατανομή της Διαφημιστικής δαπάνης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την άμεση έναρξη της διαφημιστικής προβολής του ΕΣΠΑ διαμέσου της ενεργοποίησης των κωδικών τεχνικής υποστήριξης των επιχειρησιακών και περιφερειακών προγραμμάτων τα οποία όμως δεν επιβαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό. Οι επισημάνσεις που εδώ και χρόνια έχουν γίνει για τα προβλήματα που προκύπτουν από την κατανομή της διαφημιστικής προβολής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δραστικά έτσι ώστε να παύσει πλέον η πελατειακή και αδιαφανής διαχείριση του δημόσιου και κοινοτικού χρήματος.  Η αντιμετώπιση των διαφόρων μεσαζόντων οι οποίοι ασκούν εκβιασμό στις μικρές εκδοτικές επιχειρήσεις του περιφερειακού Τύπου πρέπει να σταματήσει οριστικά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως διαμέσου ενός πρωτοκόλλου τιμής μεταξύ των διαφημιστικών εταιρειών και των ενώσεων του κλάδου.

Προτείνεται η δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου το οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην κατανομή των κονδυλίων προβολής του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών και περιφερειακών προγραμμάτων του. Στο κεντρικό αυτό όργανο μπορούν να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των εκδοτών της περιφέρειας, της ΕΔΕΕ, του ΣΔΕ κλπ.

 

   

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.