Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Εγκύκλιοι του υπ. Εργασίας για διαδοχική ασφάλιση και χορήγηση σύνταξης, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις διμερείς συμβάσεις

Εγκύκλιο για τον υπολογισμό και την απονομή των συνταξιοδοτικών παροχών ασφαλισμένων με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, σε εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016. 

 

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας, στο φύλλο της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου.