Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί... Να συμμορφωθούν εντός διμήνου τα sites με τις συστάσεις μας

Εντός διμήνου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί όλους τους υπευθύνους των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ιστοτόπων, διαδικτυακών ιστοσελίδων (sites), διαχείρισης cookies και συναφών τεχνολογιών κλπ), να προσαρμοστούν στις ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Η Αρχή, σε σημερινή ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι διαπίστωσε την ύπαρξη ενός ικανού αριθμού ελλείψεων συμμόρφωσης προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για το λόγο αυτό εξέδωσε κείμενο-κατάλογο σημείων με ειδικές συστάσεις συμμόρφωσης και καθοδήγησης για τη σύννομη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, καθώς και πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται.
Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας, στο φύλλο της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου.

 

 

 

 

   

randomness