Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ.*

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας • Email: pgdimakis@gmail.com

 

* ΦΕΚ 207/18-8-1903. Υποταμείον Ελατείας. Β/Δ 18/8/1903 καταργείται το Υποταμείον Ελατείας, η δε μέχρι τότε ανατεθημένη είς αυτό, βεβαίωσις και είσπραξις τών Δημοσίων εσόδων και άλλων δικαιωμάτων, τής περιφέρειας τών Δήμων Ελατείας, Δρυμίας και Τιθορέας, ανατίθεται στο Ταμείον Λοκρίδος.. Το εν λόγω Υποταμείον είχε συσταθεί με Β/Δ τής 28/5/1887
ΦΕΚ 22/2-2-1904. Β/Δ 26/1/194 Ανανέωσις είσπραξις φόρου επί τών ωνίων στον Δήμο Ελατείας. 6 (ΥΚΕ) Β/Δ επεκτείνεται διά μίαν τετραετίαν, αρχομένη από 4/4/1900. Ο επί τών ωνίων δασμός τού Δήμου Ελατείας καθορισμένα, εισαγόμενα ή από άλλους Δήμους μεταφερόμενα, προϊόντα. Επίσης, αυξάνεται ο εν λόγω δασμός από δύο εκατοστημόρια είς τρία επί τής αξίας τών προϊόντων.
ΦΕΚ 115/4-6-1904. Φορολογία ζώων. Τιθορέα, Ελάτεια, Δρυμία. 318-319.(ΥΚΕ)

    

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
randomness