Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Κίνηση απεμπλοκής!

•  Αποτελεί κατ’ αρχήν θετικό γεγονός η σημερινή παρέμβαση της Δημοτικής Παράταξης για την ενημέρωση της επί των 8 θεμάτων που θέτει στην ηγεσία του Δήμου....

Είναι όμως επιβεβλημένο πολιτικά και αυτοδιοικητικά να τεθούν και κάποιοι προβληματισμοί σε σχέση με την σημερινή έκτακτη και ομολογουμένως όψιμη παρέμβαση...

Μια Δημοτική παράταξη που συμμετέχει στην διοίκηση του Δήμου και στηρίζει την πολιτική της δεν περιμένει να λαμβάνει μηνύματα από τους δημότες για να θέτει τα προβλήματα, αλλά με θεσμικά ορθό και πολιτικά δόκιμο και έντιμο τρόπο διαμορφώνει ένα ξεκάθαρο πολιτικό και αυτοδιοικητικό κλίμα και ζητά από την ηγεσία του Δήμου, έστω και μετά από δύο ολόκληρα χρόνια,ένα προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ασκείται η πολιτική του Δήμου....

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και έτσι πρέπει να θέτει απευθείας και με θεσμικό αλλά και επιτακτικό τρόπο στην ηγεσία του Δήμου όλα τα μείζονος σημασίας αλλά και λοιπά τρέχοντα θέματα...

Η σημερινή έτσι παρέμβαση κινδυνεύει να εκληφθεί ως μια κίνηση απεμπλοκής της από την ομολογουμένως όχι εύκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει από την κριτική που υφίσταται από μέλη του πολιτικού φορέα που την στήριξε στις εκλογές αλλά και από υποψήφιους του συνδυασμού....

Σε κάθε περίπτωση και εν όψει των εξελίξεων στον Δήμο με την έναρξη της τελευταίας διετίας της παρούσας Δημοτικής περιόδου κατά μήνα Νοέμβριο, αναμένεται η σύγκληση της ολομέλειας του συνδυασμού, όπου διά ζώσης ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει διεξοδική συζήτηση ...


ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Α' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ"