Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ο Διστιχάκιας

Η ΦΟΥΝΤΑ…

Χρόνια άρρωστος, με πούντα,
ο ξεβράκωτος λαός
και για φάρμακο, τη φούντα,
πρότεινε ο ειδικός…
*
Είναι έξυπνη πατέντα
- φούντα γι’ αναισθητικό -
μιας και βλέπεις με κουβέντα
δεν κοιμίζεις το λαό.