Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Πώς πέφτουν τα κάστρα στην Φθιώτιδα!

Άρθρο-παρέμβαση για το θέμα της Π.Ε.Λ. από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιάννη Περλεπέ, πρώην Προέδρου της ΠΕΛ κατά τα έτη 2007-2009

Δημόσια τοποθέτηση για το θέμα της Πανελλήνιας Εκθεσης Λαμίας του Περιφερειακού συμβούλου Γιάννη Περλεπέ ταράζει τα νερά σε ενα φλέγον ζήτημα που αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές του νομού Φθιώτιδας. Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης και σήμερα Περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας θέλοντας να συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της ΠΕΛ , επαναφέρει στο προσκήνιο τις προτάσεις του θέτοντας ως προαπαιτούμενο για την δυναμική εξέλιξη της Εκθεσης την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 
 
''Με αφορμή το θέμα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και της κατάστασης αδιεξόδου στην οποία έχει περιέλθει καθώς και με όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καλούμαι να καταθέσω δημόσια την εμπειρία μου και τις ενέργειες τις οποίες είχα αναλάβει στην κατεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕΛ, στο λίγο χρονικό διάστημα (2007-2009) που διετέλεσα Πρόεδρος
στον ιστορικό αυτό θεσμό.

Τα σημαντικά ζητήματα που είχα να αντιμετωπίσω μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, ήταν:

1. Η σύνταξη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των υποδομών της έκθεσης και της εκμετάλλευσης του διαθέσιμου εκθεσιακού χώρου, και
2. Η διεύρυνση της εκθεσιακής περιόδου μέσω της διοργάνωσης και άλλων εκθεσιακών εκδηλώσεων στους χώρους της ΠΕΛ, μέσα στο έτος

Όσον αφορά το 1ο ζήτημα της ανάπτυξης των υποδομών της έκθεσης και της εκμετάλλευσης του διαθέσιμου εκθεσιακού χώρου, τον Μάιο του 2018 επισκέφτηκα και κατέθεσα στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης κείμενο (non paper) με μια σειρά προτάσεων, αναπτυξιακής κατεύθυνσης, τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσει η ΠΕΛ και για τις οποίες έπρεπε να εξευρεθούν οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίηση τους.

Συγκεκριμένα, προτάθηκε:

1. Η περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών μέσω της ανάπτυξης ενός κέντρου μικτών χρήσεων (εκθεσιακό και συνεδριακό) καθώς επίσης και ενός θεματικού πάρκου ψυχαγωγίας.

Α. Κέντρο μικτών χρήσεων. Σκοπός του κέντρου μικτών χρήσεων θα ήταν να δρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, ως ένα βασικό έργο υποδομής, ανάπτυξης και ενίσχυσης αυτής. Θα αποτελούσε το ευέλικτο και σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της ΠΕΛ καθώς και θα πρόσθετε συνεδριακές δραστηριότητες στις επιχειρησιακές της λειτουργίες δρώντας σωρευτικά στις αναπτυξιακές δράσεις της περιοχής. Ο νέος εκθεσιακός χώρος θα ενίσχυε την προσπάθεια διοργάνωσης κλαδικών γεγονότων, ενώ ο συνεδριακός χώρος θα αποτελούσε την προωθητική εκείνη δραστηριότητα για ενδυνάμωση της ΠΕΛ στον συνεδριακό χάρτη της Ελλάδος.

Β. Θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας. Τα σύγχρονα θεματικά πάρκα ψυχαγωγίας διαμορφώνουν νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες και αποτελούν τη νέα βιομηχανία διασκέδασης. Ο τομέας των θεματικών πάρκων ψυχαγωγίας περιλαμβάνει πάρκα με δραστηριότητες στο νερό, τεχνολογικά πάρκα αλλά και πάρκα με ποικιλία δραστηριοτήτων και ψυχαγωγικών λειτουργιών. Στην πλειονότητα τους τα ελληνικά θεματικά πάρκα είναι τουριστικο-κεντρικά, μέρη ενός συνδυασμού ψυχαγωγικών και συνεδριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των Lux και Α’ κατηγορίας ξενοδοχείων, των εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων, των ψυχαγωγικών κέντρων και των αθλητικών δραστηριοτήτων.

2. Η ανάπτυξη σύγχρονων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Η δημιουργία του κέντρου μικτών χρήσεων, καθώς και του θεματικού πάρκου αναψυχής προϋπόθετε και την ύπαρξη στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας ενός σύγχρονου ξενοδοχείου υψηλής κατηγορίας, το οποίο θα ανταποκρίνονταν στα νέα πρότυπα και στις ανάγκες φιλοξενίας των επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών της Έκθεσης αλλά και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

3. Η δημιουργία μουσείου γεωργικής ιστορίας της Ελλάδας. Η γεωργική ιστορία της περιοχής σε συνδυασμό με την αγροτική ιστορικότητα του θεσμού της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας αποτελούσαν τα εχέγγυα και το ιδανικό υπόβαθρο για την δημιουργία μουσείου γεωργικής ιστορίας, πανελλαδικής εμβέλειας, με σημαντικά παραγόμενα αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή.

Το κόστος κατασκευής των έργων θα μπορούσε να ενταχθεί είτε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε επίσης για την κατασκευή των προαναφερόμενων έργων να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ή και συμπληρωματικά το εργαλείο ΣΔΙΤ, δηλαδή το εργαλείο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Επισημάνθηκε στον κ. Υπουργό, ότι η επιτυχής υλοποίηση των προαναφερθέντων, προϋπόθετε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΠΕΛ. Η τροποποίηση της τότε μορφής λειτουργίας με μια περισσότερο ευέλικτη και αποτελεσματική μορφή, άριστα προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες, αποτελούσε μονόδρομος.

Δυστυχώς, τίποτα από τα προαναφερθέντα δεν τελεσφόρησαν. Εκ του αποτελέσματος, συμπεραίνεται ότι η ΠΕΛ -και ότι είχε σχέση με την αναπτυξιακή της διάσταση- δεν εντασσόταν στις προτεραιότητες της τότε πολιτικής ηγεσίας.

Όσον αφορά το 2ο ζήτημα της διεύρυνσης της εκθεσιακής περιόδου μέσω της διοργάνωσης και άλλων εκθεσιακών εκδηλώσεων στους χώρους της ΠΕΛ, μέσα στο έτος –πέραν της κλασσικής γενικής ετήσιας έκθεσης που παραδοσιακά διοργανώνεται κάθε έτος στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου-, έγινε μια διερεύνηση της αγοράς για αναζήτηση πιθανών στρατηγικών εταίρων. Ο μόνος στρατηγικός εταίρος που είχε το ειδικό βάρος και την τεχνογνωσία για να διεκπεραιώσει επιτυχώς τέτοιου είδους εκθεσιακές διοργανώσεις ήταν η HELEXPO. Η HELEXPO ήταν ο μεγαλύτερος εκθεσιακός φορέας στην Ελλάδα και είχε στο ενεργητικό της τη διοργάνωση εκατοντάδων κλαδικών εκθεσιακών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όπως π.χ. την AGROTICA, την ZOOTECHNIA, κλπ. Μετά από διαπραγματεύσεις, με την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του τότε Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Θανάση Σκορδά, στις 17.02.2008, υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Η συμφωνία έδινε την δυνατότητα στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή να ξαναμπούν στον χάρτη των Ελλαδικών εκθεσιακών οργανώσεων.

Στο διάστημα της αρχικής συνεργασίας θα διοργανώνονταν 4 κλαδικές εκθέσεις. Μια αγροτική έκθεση (το 2009) –AGROTECH- η οποία θα διοργανώνονταν κάθε 2 έτη –το έτος που δεν θα διοργανώνεται η αντίστοιχου θεματικού περιεχομένου AGROTICA στην Θεσσαλονίκη-, μια κτηνοτροφική έκθεση (το 2010) η οποία θα διοργανώνονταν κάθε 2 έτη -το έτος που δεν θα διοργανώνεται η αντίστοιχου θεματικού περιεχομένου ZOOTECHNIA στην Θεσσαλονίκη-, και σε πρώτη φάση (το 2009) άλλες δύο εκθέσεις που θα αφορούσαν τον τουρισμό και τα τρόφιμα και ποτά με
έμφαση στα παραδοσιακά προϊόντα. Οι εκθέσεις θα διοργανώνονταν υπό τον διακριτικό τίτλο HELEXPEL.

Σε δηλώσεις μου τότε, είχα τονίσει ότι «..η χρηματοοικονομική ‘έκθεση’ της ΠΕΛ είναι σχεδόν μηδενική σε αντιδιαστολή με τις σημαντικές οικονομικές και άλλου είδους ωφέλειες που θα αποκομίσει η ευρύτερη περιοχή σαν αποτέλεσμα της διοργάνωσης των εκθεσιακών γεγονότων. Εναπόκειται στην πόλη της Λαμίας και στην ευρύτερη περιοχή να οργανωθούν για να ανταποκριθούν με επιτυχία, κατά την περίοδο των εκθεσιακών διοργανώσεων, στις ανάγκες τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών έτσι ώστε αυτοί να αποκομίσουν θετικές εντυπώσεις και εμπειρίες από την παραμονή τους…»

Στις 12.03.2009, για προσωπικούς λόγους υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΠΕΛ.
Στις 23.09.2009 συνδιοργανώθηκε από την HELEXPO και την ΠΕΛ η 1η αγροτική έκθεση με την ονομασία AGROTECH.

Έκτοτε, και για λόγους που δεν γνωρίζω, διεκόπη η συνεργασία της ΠΕΛ με την HELEXPO με αποτέλεσμα να μην υπάρξει στη συνέχεια καμία συνδιοργάνωση των υπόλοιπων συμφωνηθέντων κλαδικών εκθέσεων στη Λαμία.

Και το κερασάκι στην τούρτα : Πρόσφατα εγκαινιάστηκε η συνεργασία της Helexpo με τον Δήμο Λάρισας για την ετήσια συνδιοργάνωση της προσφάτως διοργανωθείσας αγροτικής και κτηνοτροφικής έκθεσης agrothessaly, http://agrothessaly.helexpo.gr/. Σε σχετικό δελτίο τύπου της HELEXPO, αναφέρεται «…Στη δημιουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, «Agrothessaly», προχωρούν η ΔΕΘ-Helexpo και ο δήμος Λάρισας, επανασχεδιάζοντας από κοινού την Πανελλήνια Γεωργική, Κτηνοτροφική, Περιβαλλοντική Έκθεση Λάρισας, που διοργανώνεται εδώ και 20 χρόνια από τον τοπικό δήμο, στην «καρδιά» της Ελλάδας. Στόχος της νέας αυτής κοινής προσπάθειας είναι να αναδειχθεί η εν λόγω διοργάνωση ως το μεγαλύτερο περιφερειακό εκθεσιακό γεγονός του κλάδου. Το νέο εγχείρημα εντάσσεται στη στρατηγική του εθνικού εκθεσιακού φορέα για έμπρακτη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και δη της αγροτικής
επιχειρηματικότητας…».
Φωτογραφίες

   

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.