Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Με Έκθεση ξεκινούν οι επαναληπτικές πανελλαδικές

Αρχίζουν τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ολοκληρώνονται την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.

Την αυλαία ανοίγουν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (έκθεση) και ακολουθούν στις 19 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι Επαγγελματικών Λυκείων, επίσης με το μάθημα της έκθεσης, ενώ παράλληλα στις 11 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και των δύο κατηγοριών υποψηφίων.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα, όπως καθορίστηκε από το υπουργείο παιδείας, είναι το εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

EPANALHPTIKES1

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικέςεξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

EPANALHPTIKES2

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ: Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας τωνυποψηφίων ΓΕΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2017-18 ορίζεται το διάστημα από την Πέμπτη 14-9-2017 μέχρι και την Πέμπτη 21-9-2017.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2017:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

EPANALHPTIKES3

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16:00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίωνστις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.