Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

150 κιλά τσάι προστατευόμενης ποικιλίας κατάσχεσε το Δασαρχείο


Το Δασαρχείο Χαλκίδας, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί, προέβη την Τετάρτη στην κατάσχεση ποσότητας εκατόν πενήντα (150) κιλών, του απολύτως προστατευόμενου είδους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 67/1981 ως ισχύει, με την ονομασία τσάι σιδερίτης (Sideritis euboea), το οποίο είχε συλλεχθεί παρανόμως.
Η προστασία του απόλυτα προστατευόμενου είδους με την ονομασία τσάι σιδερίτης (Sideritis euboea) καθώς και των λοιπών αρωματικών φυτών, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δασαρχείου Χαλκίδας, αφού αποτελούν βασικό συστατικό της υπάρχουσας χλωρίδας και στοιχείο βιοποικιλότητας της περιοχής αρμοδιότητας του.”