Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Αναλυτικά στοιχεία για την εγκατάσταση επενδύσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , ζητούν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

 
Αναλυτικά  στοιχεία για την εγκατάσταση επενδύσεων με ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  , ζητούν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ . Συγκεκριμένα οι βουλευτές με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,ζητούν να ενημερωθούν για  την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (αιολικών, φωτοβολταϊκών, γεωθερμικών, υδροηλεκτρικών), τις ήδη εγκεκριμένες αδειοδοτήσεις αυτών και 
 τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις αδειοδότησης αντίστοιχων έργων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν  απαντήσεις και στοιχεία σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα επιβάρυνσης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που προκαλούνται σε πολλές περιοχές  από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. 
Επίσης ενημερώνουν  τους αρμόδιους Υπουργούς για τον έντονο προβληματισμό που εκφράζουν οι αγρότες σχετικά με το καθεστώς αδιαφάνειας και αθέμιτων πρακτικών κατά την αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε παραγωγικές γαίες και η οποία απειλεί να αλλοιώσει τον αγροτικό παραγωγικό χάρτη.
Καλούν μάλιστα  τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να λάβει σοβαρά υπόψιν την εύλογη δυσαρέσκεια των Δήμων αναφορικά με τις προβληματικές συνθήκες διαβούλευσης για την αδειοδότηση των ΑΠΕ, καθώς και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που αυτές επιβάλουν, και οι οποίες καθιστούν την όλη διαδικασία γνωμοδότησης εντελώς προσχηματική.
Ζητούν  τέλος  από τον Υπουργό την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων αναφορικά με τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, τόσο για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις όσο και τις υπό εξέταση, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Οπως αναφέρουν ''η  απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής, μέσω της επένδυσης σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελεί αναμφισβήτητα έναν κρίσιμο εθνικό στόχο, προς την επίτευξη του οποίου η χώρα πραγματοποιεί σταθερά βήματα'' . Ωστόσο, θεωρούν πως η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να ακολουθεί έναν συνεπή στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θα προβλέπει την ορθή κατανομή τους, αλλά και θα λαμβάνει υπόψιν μέριμνες που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 
Στην ερώτηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Βοιωτία , σημειώνοντας ότι η Βοιωτία είναι δυσανάλογα επιβαρυμένη, σε σχέση με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, από την εγκατάσταση στο έδαφός της πυκνού δικτύου ανεμογεννητριών (σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 17% της αιολικής ενέργειας όλης της χώρας παράγεται στην Π.Ε. Βοιωτίας, ποσοστό που θα προσεγγίσει το 30% αν εγκατασταθούν τα αιολικά πάρκα που έχουν αδειοδοτηθεί).
Επειδή κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τις σωρευτικές επιπτώσεις τόσο των ίδιων των έργων όσο και των συνοδών τους (π.χ. διάνοιξη δρόμων, εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος) ιδιαίτερα σε δασικές περιοχές, οικοσυστήματα άξια προστασίας, αρχαιολογικούς χώρους, πλησίον οικισμών ή και σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά, οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν .
 
@ Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες και τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ να ενημερώνονται έγκαιρα για τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις περιοχές τους;
@ Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, να ληφθούν υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις όλων των έργων ΑΠΕ που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή και αυτών που ήδη λειτουργούν στη Στερεά .
 

   

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.