Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Απαγορεύσεις και αποκλεισμούς καταγγέλλει η Παρέμβαση Πολιτών για τη Λαμία

 

 

Οι  δημοτικοί σύμβουλοι της Παρέμβασης Πολιτών για τη Λαμία στις  δημαιρεσιες για εκλογή επιτροπών στον δήμο Λαμιέων κατέθεσαν την ακόλουθη δήλωση:
<<Σχετικά με τη συγκρότηση και την εκλογή των επιτροπών του δήμου, θέλουμε να αναφέρουμε τα εξής: Με το νέο νόμο 4623/19 της νέας κυβέρνησης της ΝΔ, έχει προβλεφθεί μια διαδικασία αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική.

Συγκεκριμένα,
1. με τον τρόπο που μοιράζονται οι έδρες στις επιτροπές, αποκλείονται για όλη την τετραετία συγκεκριμένες παρατάξεις από τις επιτροπές, τρεις στην περίπτωση του Δήμου μας. Ακόμη και στην περίπτωση που μια παράταξη θα ήθελε να παραιτηθεί από μια επιτροπή για να διευκολύνει την εκλογή μέλους από την αμέσως μικρότερη σε ψήφους παράταξη, (σε ένδειξη δημοκρατικής ευαισθησίας ή διάθεσης συνεργασίας) αυτό απαγορεύεται καθώς η έδρα πηγαίνει στην παράταξη της πλειοψηφίας. Δημιουργούνται λοιπόν σύμβουλοι 2 ταχυτήτων, όπου κάποιοι σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και άλλοι δεν το έχουν σε όλη τη θητεία τους, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας.
2. απαγορεύονται οι συγκλίσεις και οι συγχωνεύσεις παρατάξεων, για όλη την τετραετία, εκτός αν στην συγχώνευση- συνεργασία συμμετέχει η παράταξη του Δημάρχου. Αποτρέπονται επομένως οι πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις για όλες τις παρατάξεις, πλην αυτής του Δημάρχου, η παράταξη του οποίου έχει αυξημένα προνόμια και δικαιώματα σε σχέση με τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Θεωρώντας ότι αυτές οι νομοθετικές προβλέψεις είναι σαφώς αντιδημοκρατικές αλλά και αντισυνταγματικές, αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία και δηλώνουμε ότι δεν θα συμμετέχουμε στη διαδικασία εκλογής μελών των επιτροπών.
Δεν αποχωρούμε, θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία, αλλά δεν θα συμμετέχουμε ούτε θα ψηφίσουμε.>>

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ

Βασίλης Κυριακάκης

Μαρία Αντωνίου-Σιούτα

Μίλτος Τσιρώνης

   

randomness