Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

Δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Λαμίας την  Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι λόγω του φόβου του κορωνοιού  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 

Ενα απο τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση είναι και η ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού εργου μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Αστικού ΚΤΕΛ , καθώς και η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου σε προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης , ερευνας και καινοτομίας . Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ

 

 

Θέμα 1ο

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (LC-SC3-RES-10-2020) για την «Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικού στις αλλαγές του κλίματος» (LC) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 (H2020-2019-2020).

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

 

 

Θέμα 2ο

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 64, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)».

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

 

 

Θέμα 3ο

 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 65, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)».

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 5ο

Έγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται τραπεζικοί λογαριασμοί των κληροδοτημάτων του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 6ο

Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων & «Αστικού ΚΤΕΛ Λαμίας Α.Ε.».

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 7ο

Περί «Εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας (Ξηριώτισσας) με δημοπρασία»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 8ο

Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ή μη ανάθεση της εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 15 στρεμμάτων στη θέση «Λογγά» της Κοινότητας Ροδωνιάς

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Θέμα 9ο

Μίσθωση κτιρίων για θέματα σχολικών μονάδων

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 10ο

Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ"

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

Θέμα 11ο

Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

   

Απόψεις

Γράφει ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Λαμιακός Τύπος» για την «Καλύβα Στεφανή» στην περιοχή...