Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Διαμαρτυρία και εκτακτη γενική συνέλευση απο τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Λαμίας

Εκτακτη γενική συνέλευση και διαμαρτυρία συγκαλούν την ερχόμενη Πέμπτη 24 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας του νομού ,  με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και το συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν   προκειμένου να προβληθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις.

Η συνέλευση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί  στις 9:30 το πρωί στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας .  Μάλιστα το Σωματείο Εργαζομένων καλεί στην συγκέντρωση αυτή όλους  τους φορείς   αλλά και τους πολίτες  γιατί  οπως σημει'ώνουν στην ανακοινωσή τους « η  Υγεία είναι υπόθεση όλων μας  και είναι απόλυτη ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ..»  

 

  Με αφορμή την διαρκώς επιδεινούμενη εικόνα της έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείο Λαμίας και στα Κέντρα Υγείας του Ν. Φθιώτιδας,  το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας επισημαίνει τα ακόλουθα:

  • Η μη ανανέωση του προσωπικού μέσω νέων προσλήψεων (Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού την τελευταία πενταετία: 27 –συνταξιοδοτήσεις την τελευταία πενταετία:122 ) η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και η γήρανση του υφιστάμενου προσωπικού αποτελεί τροχοπέδη για οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Οι νόμιμες μετακινήσεις-αποσπάσεις, από το Γ.Ν. Λαμίας σε άλλα νοσοκομεία, χωρίς να αντικαθίσταται επαρκώς το μετακινούμενο προσωπικό (Μετακινήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις νοσηλευτικού προσωπικού-προσωπικό ά γραμμής, το τελευταίο εξάμηνο από Γ. Νοσοκομείο Λαμίας: 15 / προς Γ. Νοσοκομείο Λαμίας: 9) συντελούν στην πρόσθετη μείωση του προσωπικού.
  • Τα Κέντρα Υγείας του Ν. Φθιώτιδος λειτουργούν με το 50% του προβλεπόμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού και προσωπικού γενικών καθηκόντων .

Η έλλειψη προσωπικού στο Γ. Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας έχει τις ακόλουθες συνέπειες :

α) Η ύπαρξη των χιλιάδων οφειλόμενων αδειών και ρεπό (3.374 οφειλόμενα ρεπό σε Νοσηλευτικό προσωπικό-Στοιχεία: 6/11/2017) προηγουμένων ετών και  η  κόπωση του προσωπικού.

β) Η άσκηση αλλότριων και πολλαπλών καθηκόντων-πέρα από αυτά που ο νόμος καθορίζει- σε τέτοιο σημείο ώστε οι εργαζόμενοι να βρεθούν εκτεθειμένοι.

γ) Η μειωμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιατρικό προσωπικό όταν προκηρύσσετε μια νέα θέση.

δ) Η μετακίνηση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού από όμορα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στο Γ. Νοσοκομείο Λαμίας για να καλυφθούν κενές μέρες εφημερίας λόγω έλλειψης μόνιμου ιατρού.(π.χ αναισθησιολόγοι, ιατροί στο Τ.Ε.Π) .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΑΙ: Την στελέχωση του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας μέσω νέων μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και την αύξηση των δαπανών για την υγεία.

Δεν είναι εφικτό οι 400.000 περίπου κάτοικοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος να καλυφθούν υγειονομικά από το Γ. Νοσοκομείο Λαμίας όταν υφίστανται ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Οι ενέργειες  για να αντιμετωπιστεί το θέμα από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας μάλλον είναι «σταγόνα στον ωκεανό». Η δυσαρέσκεια των εργαζομένων και των ασθενών συνεχώς επιτείνεται. Τα όποια αιτήματα από την πλευρά του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων (κενές οργανικές θέσεις διάφορων ειδικοτήτων:381 Στοιχεία:27/10/2017) χάνονται μέσα στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας(χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων) και στον αρμαγεδώνα της υποχρηματοδότησης λόγω μνημονίων (576 εκ. ευρώ λιγότερα θα λάβουν τα Νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ του χρόνου).

Το Σωματείο Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις, στο κοινωνικό σύνολο και ότι στην προσπάθειά του να αναδειχθεί το πρόβλημα προκειμένου να δοθούν λύσεις, θα κάνει χρήση όλων των νόμιμων μέσων, ούτως ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν την υγειονομική κάλυψη που τους αξίζει και οι εργαζόμενοι να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Έτσι μόνο το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και τα Κέντρα Υγείας θα αποτελέσουν φορείς ανάπτυξης και προόδου για ολόκληρο τον Νομό Φθιώτιδος και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και θα επιτελέσουν τον σκοπό που η πολιτεία, τους έχει καθορίσει''.