Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Δήμος Λοκρών: Δε θα λειτουργήσουν Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικό Ωδείο και Κ.Δ.Α.Π. έως την Παρασκευή (28/1)

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ     Αταλάντη, 25-01-2022
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ    Αριθ. Πρωτ:1377
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:  Δημητρίου Κωνσταντίνος
    Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2022   
Ο Δήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 « Περί
κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
3.    Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο
Δήμο Λοκρών, απόρροια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι σχολικές μονάδες  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί, το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης και τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Λοκρών , δε θα λειτουργήσουν από την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων

randomness