Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας ζητά η παράταξη του Θωμά Στάικου

Την άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ειδική συνεδρίαση  για να συζητήσει διεξοδικά το θέμα του Στρατηγικού Σχεδιασμού  ζητά η Δημοτική Παράταξη «Λαμία Νέα Προοπτική» Χαρακτηρίζει «…ατελές και αδύναμο και χωρίς όραμα …» το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού που κατατέθηκε .     

 

Σ'υμφωνα με τον κ. Στάικο ''σε κανένα σημείο του Σχεδίου, δεν τίθενται πουθενά ρεαλιστικοί στόχοι, ενώ απουσιάζουν μέθοδοι παρακολούθησης της προόδου του προγράμματος. Δεν υπάρχει πουθενά ένα κοστολογημένο σχέδιο υλοποίησης με πρόβλεψη των απαιτούμενων πόρων και πηγών χρηματοδότησης.

Είναι ένα  πρόγραμμα που ολοφάνερα εκπονήθηκε σε «κλειστά» γραφεία και χωρίς καμία διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς (όπως απαιτείται από τον νόμο).

 

Η Νέα Δημοτική Αρχή απέδειξε ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσδιορίσει τον χρόνο παράδοσης του σταδίου Β, δηλαδή της ολοκλήρωσης του σχεδίου.

Αυτό παρότι έχουμε φτάσει ήδη τέλος του 1ου εξαμήνου του 2020, που είναι και το τέλος του 1ου από τα 4 έτη του σχεδιασμού της. 

Πότε θα έχουμε επιτέλους ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο Στρατηγικό Σχέδιο; 

Επιπλέον στο  «δήθεν» Στρατηγικό Σχεδιασμό, ΔΕΝ γίνεται καμία αναφορά σε έργα ενταγμένα καθώς και στην πρόοδο υλοποίησής τους όπως πχ στο ΕΣΠΑ, στο Πράσινο Ταμείο κλπ.  Δεν υπάρχει καν επισήμανση σε σημαντικές δραστηριότητες του Δήμου, όπως είναι η έγκριση για λειτουργία  Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την Βιώσιμη Στρατηγική Ανάπτυξη (ΟΧΕ/ΟΣΒΑΑ), δηλαδή δεν αναφέρεται ένα από τα κυριότερα αναπτυξιακά εργαλεία του Δήμου που έχει εγκριθεί για να διαχειριστεί τουλάχιστον 10εκ €. 

Το ίδιο συμβαίνει και για μια σειρά άλλων αναπτυξιακών εργαλείων όπου δεν επισημαίνονται τα έργα και η πρόοδός τους ή τουλάχιστον ο προγραμματισμός τους. 

Ενδεικτικά:

  • Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κλπ. Βεβαίως τραγικές είναι και οι δύο περιπτώσεις με προεξάρχουσα την ΠΕΛ όπου δεν γίνεται καν μνεία στον νέο καταστατικό της ρόλο αλλά και την στόχευσή της σχετικά με το κέντρο καινοτομίας, θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων κλπ., ενώ αντίστοιχα παρατηρούμε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου  Ενέργειας, το οποίο λανθασμένα μας παραπέμπει στο 2012 ενώ έχουμε επανυποβολή του το 2017 και πιθανότατα απένταξη του εφόσον δεν έχει υποβληθεί ούτε μία αναφορά προόδου.

Οι παραλείψεις της αποτύπωσης είναι ανεξάντλητες (δεν περιλαμβάνονται οι φορείς πολιτισμού αθλητισμού),  δεν υπάρχουν οι δράσεις κοινωνικής πολιτικής, δεν αναφέρονται καν οι συμμετοχές του Δήμου σε φορείς όπως είναι η Φθιωτική Αναπτυξιακή και ο ΦΟΔΣΑ).

Τέλος τα δεδομένα που μας δίνονται για τα μακροοικονομικά στοιχεία αφορούν την Περιφέρεια ή την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας  και σίγουρα όχι στον Δήμο της Λαμίας.

Το συνολικό σχέδιο που παρουσιάστηκε ΔΕΝ αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου σε κανένα σημείο του, έχει σημαντικές μεθοδολογικές και εννοιολογικές ελλείψεις και θα έπρεπε να έχει γίνει ευρύτερη διαβούλευση αλλά και επιτάχυνση της εκπόνησής του.

Ένα Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης μπορεί να συμβάλλει βάσιμα στην ανάπτυξη μιας περιοχής όταν συνδυάζει δημιουργικά τη γνώση, την αξιολόγηση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, με ιδέες και προτάσεις που απορρέουν από τον δημόσιο διάλογο αλλά και την υφιστάμενη Εθνική και Διεθνή Εμπειρία.

Ο συνδυασμός αυτός των πραγματικών δυνατοτήτων και των ιδεών βρίσκει γόνιμο έδαφος στην τοπική κοινωνία, τους φορείς και την διοίκηση του τόπου. Έτσι μέσα από την συνεργασία και τον γόνιμο διάλογο μετατρέπεται σε όραμα και σε συλλογικούς στόχους που οδηγούν στην δημιουργία μια σύγχρονης και φιλικής πόλης. 

Εμείς ως παράταξη ΛΑΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, θεωρούμε επιτακτική την άμεση  σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μπορέσει να υπάρξει διεξοδική συζήτηση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά το μέλλον της πόλης μας και την ευθύνη μας απέναντι στις επόμενες γενιές. 

ΛΑΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 

Θωμάς Στάικος                 

Χάρης Κοντογιάννης        

   

randomness