Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Χρηματοδότηση για έργα 140 εκ. ευρώ ζητά ο Φο.Δ.Σ.Α.Στερεάς --Υπάρχουν τα λεφτά ;

Υπεβλήθησαν μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2016 και οι τελευταίες προτάσεις του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε στην ανοιχτή πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ήταν ανοιχτή από τις 15 Ιουλίου 2016 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το σύνολο των έργων που έχουν υποβληθεί από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, στην προαναφερόμενη πρόσκληση ανέρχεται σε 14 και είναι συνολικού προϋπολογισμού 139.616.422,06 ευρώ. Το σύνολο των προαναφερόμενων έργων μαζί με σειρά άλλων που ήδη λειτουργούν (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – ΣΜΑ) συμβαδίζουν με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) και σε συνδυασμό με τις προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους το επόμενο διάστημα για δράσεις όπως, πράσινα σημεία, μικρές κομποστοποιήσεις, κάδους διακριτών ρευμάτων , αποτελούν ένα ολοκληρωμένο και πλήρως αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης με έμφαση την διαλογή στην πηγή. Στόχος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και των Δήμων – Μελών του είναι η διασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης των απαιτούμενων έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και ο δημόσιος χαρακτήρας λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών. Επισυνάπτεται πίνακας των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που υπέβαλε ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας.

Αναλυτικά ο πίνακας των έργων:

έργα περιφέρειας

 

 

Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, σε περιφερειακό επίπεδο στην διαχείριση των απορριμμάτων έτοιμες είναι οι Περιφέρειες Ηπείρου και Κρήτης. Από τα 11 συνολικά σχέδια (ΠΕΣΔΑ) που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ, τα 7 έχουν θετική γνωμοδότηση (Κρήτη, Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) ενώ για τα 4 υπάρχουν παρατηρήσεις και χρειάζεται να εναρμονιστούν με τον εθνικό σχεδιασμό. Σε αυτά είναι του Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μάλιστα για πολλούς μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο σχεδιασμό, την στιγμή μάλιστα που τα σκουπίδια δημιουργούν μεγάλους κινδύνους και δυσκολεύουν την διαχείριση. Τελικά το περιφερειακό σχέδιο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 απο το Περιφερειακό συμβούλιο και παρά τις αντιδράσεις ακόμη ορισμένων  δήμων ,αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξουν οι διαδικασίες για την ωρίμανση των εργων . Αναπάντητο επίσης παραμένει το ερώτημα για το αν τα εργα θα γίνουν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ ή θα τα αναλάβουν να τα εκτελέσουν οι Δήμοι με διαγωνισμό .Πρόσφατη μελέτη πάντως   περιγράφει τρία εναλλακτικά σενάρια από τα οποία η ΣΔΙΤ φαίνεται να είναι η πιο φθηνή λύση. 

 

                                                                          Ο σχεδιασμός για την Στερεά 

Με βάση τον ΠΕΣΔΑ  τίθονται οι ποσοστιαίοι στόχοι για την διαχείριση απορριμμάτων έως το 2020, οι οποίοι προβλέπουν χωριστή συλλογή με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί κατ' ελάχιστον στο 65%. Ένα πρόσθετο ποσοστό 10% των παραγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών θα διαχωρίζεται εντός της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων που προβλέπεται από το ΠΕΣΔΑ. Τουλάχιστον το 50% των αποβλήτων θα υφίσταται προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατόπιν προδιαλογής. Κατά μέγιστο το 50% των ΑΣΑ θα οδηγείται σε σύμμεικτη μορφή για επεξεργασία και από εκεί το 24% θα ανακτάται. Για υγειονομική ταφή – διάθεση θα οδηγείται το 26% των ΑΣΑ ή λιγότερο. Ένα 40% των βιοαποβλήτων θα προδιαλέγεται και θα οδηγείται προς επεξεργασία. Προωθείται η χωριστή συλλογή σε τέσσερα ρεύματα: χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό, προς επίτευξη του ποσοστιαίου στόχου της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατόπιν προδιαλογής, του 65% τουλάχιστον των ως άνω ρευμάτων.

   

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.