Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Το καιρικό στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας

Η πρώτη συνεδρίαση για το 2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί, στο Δημαρχείο Στυλίδας.

Η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου συνέρχεται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ

Θέμα 2: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ