Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Natura τη μισή Φθιώτιδα βαφτίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος !

Natura ''βαφτίζει τη μισή Φθιώτιδα το υπουργείο Περιβάλλοντος δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα για επενδύσεις και μάλιστα σε μια περίοδο που η περιοχή μας δοκιμάζεται απο την οικονομική κρίση με βασικά χαρακτηριστικά την αποβιομηχάνιση , το κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας . Η αύξηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών από 28 σε 35 με παράλληλη μεγέθυνση της περιοχής ευθύνης τους, ώστε να καλύψουν όλες τις περιοχές Natura -σημερινές και μελλοντικές- είναι ο βασικός «κορμός» της πρότασης του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αναδιάρθρωση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει τη χρηματοδότηση των φορέων από τον προϋπολογισμό -προκειμένου να σταθεροποιηθεί η λειτουργία τους- με μια μεταβατική φάση καθώς το 2018 είναι αδύνατη η πρόσληψη προσωπικού.

Το σχέδιο νόμου αφορά ουσιαστικά στην αναδιάρθρωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών.

Αιτία για τη σπουδή του υπουργείου Περιβάλλοντος να βρει μια λύση είναι η πίεση που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραπομπής της χώρας στο

Ευρωδικαστήριο.

Το σχέδιο ξεκινά με την ίδρυση 7 νέων φορέων διαχείρισης και την επέκταση της αρμοδιότητας των υφιστάμενων (πλην τριών, που παραμένουν ως έχουν). Στη Φθιώτιδα παραμένουν ο  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης με έδρα στα Λουτρά Υπάτης . Περιλαμβάνει 8 περιοχές Natura , και ο 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού με έδρα στην Αμφίκλεια . Περιλαμβάνει 6 περιοχές Natura. Στην Εύβοια ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας , περιλαμβάνει 15 περιοχές Natura.

Να σημειωθεί ότι στους φορείς διαχείρισης συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι υφιστάμενες 419 περιοχές Natura αλλά και οι 100 περιοχές που έχει προταθεί να ενταχθούν στο εγγύς μέλλον. 

Όπως προκύπτει, όσοι απασχολούνται σήμερα στους φορείς διαχείρισης (και οι οποίοι, σημειωτέον, έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία με το πέρασμα σχεδόν μιας δεκαπενταετίας) θα διατηρηθούν με το ίδιο προσωρινό σχήμα και το 2018 (με οκτάμηνες αντί για ετήσιες συμβάσεις), με τη μισθοδοσία να καλύπτεται από το Πράσινο Ταμείο (τα λειτουργικά έξοδα και τα επιστημονικά κόστη θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό). Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ (στον οποίο οι έχοντες ήδη εμπειρία στους φορείς θα μοριοδοτούνται). Τα διοικητικά συμβούλια των φορέων θα παραμείνουν άμισθα, όπως σήμερα.

 

Οι φορείς διαχείρισης, πάντως, παραμένουν και στο νέο σχέδιο νόμου ένας γνωμοδοτικός φορέας, χωρίς αποφασιστικό «λόγο» στις σημαντικές αποφάσεις για τις περιοχές που διαχειρίζονται. Αντίθετα το υπουργείο συγκεντρώνει περισσότερες αρμοδιότητες (για παράδειγμα, θα αναθέτει τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που χρειάζονται για κάθε περιοχή σε ιδιώτες μελετητές, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν με τους κατά τόπους φορείς).

 

Στη Φθιώτιδα πάντως ενα  μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας  θεωρεί το Δίκτυο ως εμπόδιο για την ανάπτυξη στην περιοχή .  Συγκεκριμένα αν και οι περισσότεροι φορείς , εμφανίζονται θετικοί σε δράσεις πράσινης οικονομίας , ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν (αγρότες, κτηνοτρόφοι ) ότι οι υποδομές και οι επενδύσεις έχουν περιοριστεί στη περιοχή τους από την ένταξη της στο Δίκτυο NATURA 2000, παρά το γεγονός ότι το νομικό καθεστώς του Δικτύου δεν απαγορεύει καμία οικονομική δραστηριότητα, απαιτεί ομως τροποποιήσεις στις περιπτώσεις όπου οι εκάστοτε δραστηριότητες έχουν αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο , με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η γραφειοκρατία . Αντίθετα οι περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις  εκτιμούν, ότι το Δίκτυο ωφελεί την ανάπτυξη . Αντίθετη αποψη εχουν και οι επαγγελματίες του τουρισμού . Το οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 δεν έχει ακόμα συνδεθεί , οπως λένε ,  με τη ταυτότητα και τη τουριστική προβολή της Φθιώτιδας .

Σε ερευνα που είχε γίνει πάντως πριν δύο χρόνια το 80% των δημοσίων υπαλλήλων σε φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δήλωναν  ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για την νομοθεσία, τα όρια, τις υποχρεώσεις και τα οφέλη αναφορικά με το Δίκτυο NATURA 2000.  

   

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.