Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ο Διστιχάκιας

ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Πήρες τη μισή ζωή μου
κι απ’ του χρόνου ολόκληρη
και μου δίνεις γι’ αμοιβή μου
μια μπουκιά παμπόνηρη.

*

Κάθε μέρα πριονίζεις
απ’ το δέντρο τα κλαδιά
και κομπάζεις σαν ποτίζεις
κάθε χρόνο μια φορά!!!