Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Πρόεδρος η Μαρία Γιαννοπούλου στο Δημοτικό συμβούλιο Λοκρών

 

Στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το πρωί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λοκρών στην Αταλάντη ,  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναδείχθηκε απο την πλειοψηφία  η Μαρία Γιαννοπούλου , Αντιπρόεδρος από την μείζονα μειοψηφία ο Γιώργος Γουρνάς  και Γραμματέας  απο την ελάσσονα μειοψηφία ο Ανδρέας Λουκάς  .

 

 Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Θανάσης Ζεκεντές

Αντιδήμαρχοι: Νικόλαος Ανεστάκος

Παναγιώτης Καπουκίνης

Εκλεγμένα τακτικά μέλη: Γιάννης Μπονόβας (Λοκρίδα για όλους)

Μαρία Τζανακάκη (Λοκρίδα για όλους)

Νίκος Λιόλιος (Συμπολιτεία Λοκρών)

Κώστας Ντέλιος (Δυναμική Προοπτική)

Αναπληρωματικά μέλη:

Παπανικολάου Μιχάλης

Καραμίντζιος Αντώνης

Τάσος Θεοχάρης

Βάσω Παλαιολόγου - Σίμου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος: Θανάσης Ζεκεντές

Αντιδήμαρχοι: Καραμίντζιος Αντώνης

Κωνσταντίνος Σούλιας

Εκλεγμένα τακτικά μέλη: Καλλής Χρήστος (Λοκρίδα για όλους)

Κυριακού Ελένη (Λοκρίδα για όλους)

Μαρία Δουμάνη (Συμπολιτεία Λοκρών)

Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος (Δυναμική Προοπτική)

Αναπληρωματικά μέλη:

Παγώνα Δάρα

Παναγιώτης Καπουκίνης

Δημήτρης Τσοχαντάρης

Νικόλαος Σωτήρχος