Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Πρώτη κατοικία: Ανοίγει σήμερα η αυτοματοποιημένη πλατφόρμα - Έξι μήνες προθεσμία

Σήμερα αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικία τρεις μήνες μετά την ψήφισή του στις 29 Μαρτίου.

Η ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας που θα δέχεται τις αιτήσεις ανάβει και το πράσινο φως για την ουσιαστική εφαρμογή του νέου νόμου.

Τα προβλήματα που υπήρχαν με τις διασυνδέσεις μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και των τραπεζών με τη βασική πλατφόρμα λύθηκαν και σήμερα αναμένεται να ανοίξει για το κενό για αιτήσεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2019, οπότε και παύει να ισχύει ο νόμος.

Μέσω του νόμου μπορούν να ρυθμιστούν περίπου 180.000 στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση της πρώτης κατοικίας με δυνατότητα ακόμη και διαγραφής μέρους της οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας.

Ως γνωστό η υποβολή αίτησης αναστέλλει αυτόματα κάθε αναγκαστικό μέτρο σε βάρος κινητής ή ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη μέσα στα όριο του νόμου. Ειδικότερα, αν ο πλειστηριασμός είχε ήδη επιβληθεί πριν την αίτηση, τότε αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Με την επίτευξη συμφωνίας αίρονται τα αναγκαστικά μέτρα (εφόσον είχαν γίνει πριν την αίτηση) και ακυρώνεται ο πλειστηριασμός που είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η διενέργεια πλειστηριασμού στην πρώτη κατοικία από κάθε πιστωτή, τόσο ιδιώτη όσο και του δημοσίου (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ), εφόσον ο πολίτης τηρεί τη ρύθμισή του.

Μετά τη συμφωνία και την αμοιβαία αποδοχή της ρύθμισης από τους πιστωτές και τον δανειολήπτη, ο τελευταίος ευεργετείται και από μια επιδότηση της δόσης του από 20% έως και 50% ανάλογα με το είδος και το εισόδημα του νοικοκυριού, που θα ελέγχονται κάθε χρόνο. Για τις οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια η επιδότηση θα είναι οριζόντια και θα φθάνει το 30% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες των οφειλετών.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια υπαγωγής όπως αποτυπώνονται στο νόμο είναι:

- Περιουσιακά Η κάλυψη θα γίνεται για πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ και επιχειρηματικό δάνειο με προσημείωση πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας μέχρι και 175.000 ευρώ. Θα καλύπτεται επίσης πρόσθετη ακίνητη περιουσία ως και 80.000 ευρώ στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα του νοικοκυριού

- Εισοδηματικά Το εισοδηματικό κριτήριο ξεκινάει από τα 12.500 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό που θα προσαυξάνεται κατά 8500 για την ή τον σύζυγο και 5000 για κάθε προστατευόμενο μέλος φτάνοντας κατ ανώτερο τα 36000 ευρώ . 

- Καταθέσεις το όριο καταθέσεων για να μπορεί να υπαχθεί στο νέο νόμο περιορίστηκε τελικά στα 15.000 .

Οι όροι της ρύθμισης 

Όριο οφειλής - δεν υπήρχε καθόλου στον νόμο Κατσέλη – τίθενται τα 130.000 ευρώ όπου θα περιλαμβάνονται και οι λογιστικοποιημένοι τόκοι. 

Η υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται εξωδικαστικά με μια αίτηση που αν γίνει δεκτή θα παρέχει ρύθμιση του δανείου μέχρι 25 χρόνια. Τα επιτόκιο της ρύθμισης θα είναι σταθερό και είναι ήμι - κυμαινόμενο και θα ορίζεται με το εκάστοτε Euribor προσαυξημένο κατά 2% . Στην παρούσα φάση η συνθήκη αυτή δίνει επιτόκια 1,69% αφού το Euribor 3m είναι στο -0,31%.

Αφής στιγμής ο δανειολήπτης κάνει αίτηση για υπαγωγή στο νέο πλαίσιο δέχεται την άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απορρήτου και το παρελθόν του θα εξεταστεί εξονυχιστικά σε βάθος χρόνου πενταετίας.

Όποιος δανειολήπτης συλλαμβάνεται να έχει δώσει ανακριβή στοιχεία για την περιουσιακή ή εισοδηματική κατάσταση θα αντιμετωπίζει άμεσα την ενεργοποίηση αναγκαστικών μέτρων.

Όπως ξεκαθαρίζεται στο νόμο μπορούν να ρυθμιστούν κόκκινα στεγαστικά δάνεια ακόμη και αν αυτά έχουν τα τιτλοποιηθεί ή πωληθεί σε εταιρία επενδύσεων σε κόκκινα δάνεια. 

Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.

Η διαδικασία της αίτησης

Η διαδικασία της αίτησης είναι σχετικά απλή. Ο δανειολήπτης κάνοντας χρήση των προσωπικών του κωδικών στο TAXISnet και του ΑΜΚΑ υποβάλλει την αίτηση του.

Σε ένα διάστημα από τέσσερις έως και επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης έχουν ανακτηθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από ο σύστημα αν είναι συμβατός με τους προϋποθέσεις ένταξης ( οι οποίες είναι σωρευτικές ) για την ρύθμιση που μπορεί να γίνει στο δάνειο - ή τα δάνεια του - καθώς και για το ύψος της επιδότησης της δόσης που δικαιούται από το δημόσιο.

Αν αποδεχθεί την ρύθμιση το δηλώνει και πλέον την ακολουθεί ως το τέλος. Αν δεν την αποδεχθεί ή δεν δεχθούν οι τράπεζες να ρυθμίσουν το δάνειο του τότε διατηρεί το δικαίωμα να ακολουθήσει την δικαστική οδό για την ρύθμιση των δανείων του.

ΠΗΓΗ NEWS247.GR

   

randomness