Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στα Δικαστήρια ο Εμπορικός Σύλλογος για να διοριστεί προσωρινή διοίκηση

Βαθαίνει το αδιέξοδο στον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας , μετά και τα τελευταία γεγονότα με τις παραιτήσεις νεοεκλεγέντων μελών . Συγκεκριμένα δώδεκα  εκλεγμένα μέλη (τακτικά, αναπληρωματικά και σύσσωμη η Ελεγκτική Επιτροπή) από το σύνολο των είκοσι  αποσύρθηκαν  από την διαδικασία συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου.

Οι αρχαιρεσίες για εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας , διεξήχθησαν την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2020 . Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που ανακοίνωσε η Εφορευτική Επιτροπή, τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ εκλέχθηκαν κατά σειρά οι 1) Παναγιώτης Φλιώκας, 2) Παναγιώτα Τριανταφύλλου, 3) Χρήστος Κουτσούκος, 4) Χρήστος Δρούγας, 5) Αθανάσιος Καρκάνης, 6) Χριστίνα Κουρέπη, 7) Ευάγγελος Δαμακόπουλος, 8) Σπηλιοπούλου Μελίτα, 9) Δημήτριος Κατσίγιαννης, 10) Ηλίας Κεφαλάς, 11)
Παναγιώτης Αναστασίου.
Σύμφωνα με το  Καταστατικό  του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, μετά την εκλογή των νέων μελών και το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών συνέρχονται τα νεοκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου με πρόσκληση του
πλειοψηφίσαντος συμβούλου σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή αξιωμάτων.
Ωστόσο ο πλειοψηφών νεοκλεγείς σύμβουλος ουδέποτε αντίθετα με τη ρητή διάταξη του Καταστατικού, δεν απηύθυνε πρόσκληση στα αναδειχθέντα μέλη, σημειώνουν με ανακοινωσή τους επτά νεοεκλεγέντα μέλη .

''Κατά το χρονικό αυτό διάστημα των 10 ημερών  όπως είναι γνωστό, μεσολαβήσαν οι «παραιτήσεις» κάποιων εκ των συναδέλφων'' τονίζουν στην ανακοινωσή τους . ''Η ενέργεια αυτή των συναδέλφων μας όμως, δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως μη αποδοχή της εκλογής τους, καθώς δεν νοείται παραίτηση πριν την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Ακολούθως και όπως το καταστατικό του Συλλόγου μας προβλέπει, την 11η μέρα από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και με δεδομένη την άρνηση του πλειοψηφούντος συμβούλου να προσκαλέσει τα νεοκλεγέντα μέλη του ΔΣ σε συγκρότηση σε σώμα και συνεδρίαση, η δεύτερη κατά σειρά νεοεκλεγείσα σύμβουλος, προσκάλεσε στις 21-9-2020 όλα τα νεοκλεγέντα μέλη, με σκοπό την αυθημερόν συγκρότηση σε σώμα, στα γραφεία του Συλλόγου, χωρίς ωστόσο να προσέλθουν οι πέντε ανωτέρω αναφερόμενοι συνάδελφοι οι
οποίοι και δεν αποδέχθηκαν την εκλογή τους, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στην προσκαλούσα ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συγκρότηση σε σώμα.
Ακολούθως προσκλήθηκαν από τη δεύτερη πλειοψηφήσασα σύμβουλο, στα γραφεία του Συλλόγου, όλα τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων προσήλθαν μόνο οι Θωμάς Κοσμάς και Νικολέτα Τζούνη.
Η παρουσία οχτώ μελών ωστόσο δεν ήταν αρκετή ώστε να συγκροτηθεί το Δ.Σ. σε σώμα και να αναλάβει καθήκοντα, με αποτέλεσμα ο Εμπορικός
Σύλλογος Λαμίας δυστυχώς να μείνει χωρίς διοίκηση, λόγω του ότι συνάδελφοί μας δεν αποδέχτηκαν, για προσωπικούς λόγους, την εκλογή
τους. Ελλείψει διοικήσεως λοιπόν, ανακύπτει πλέον ανάγκη προσωρινής διοίκησης η οποία θα διοριστεί με δικαστική απόφαση''.
''Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης μας'' υποστηρίζουν στην ανακοινωσή τους τα επτά μέλη .

''Η μη αποδοχή της εκλογής, για λόγους που δεν σχετίζονται με καταστάσεις ανωτέρας βίας ή άλλου προσωπικού κωλύματος, τη στιγμή μάλιστα που τα ανακοινωθέντα από την εφορευτική επιτροπή αποτελέσματα δεν αμφισβητήθηκαν ούτε και αμφισβητούνται από κανέναν, συνιστά κατά τη γνώμη μας περιφρόνηση των συναδέλφων που προσήλθαν μαζικά στην κάλπη και γενικά απαξίωση του συλλόγου μας. Οι όποιες, διαφωνίες και αντιπαραθέσεις, προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία, λύνονται δημοκρατικά με διαλογική συζήτηση και ψηφοφορίες στο
πλαίσιο λειτουργίας των θεσμικών συλλογικών οργάνων. Αποτελεί καταστρατήγηση του γράμματος και του πνεύματος του Καταστατικού και του Νόμου η παρακώλυση της λειτουργίας της διοίκησης ενός συλλογικού οργάνου με την αναγκαστική πρόκληση νέων εκλογών.
Αφήνουμε αυτές τις σκέψεις στην κρίση των συναδέλφων αλλά και όλων των πολιτών της Λαμίας.
Όλοι μας κατήλθαμε στις εκλογές και ζητήσαμε από τους συναδέλφους μας να μας εκλέξουν μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να αποτελέσουμε την νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου.
Επειδή λοιπόν, από το γεγονός και μόνο της υποβολής της υποψηφιότητάς μας, δεσμευτήκαμε ότι ο Σύλλογος θα έχει νόμιμη διοίκηση, με σεβασμό απέναντι στο Σύλλογό μας και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους μας, δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε άμεσα στα αρμόδια Δικαστήρια προκειμένου να διοριστεί προσωρινή διοίκηση, ώστε να διεξαχθούν εκλογές το συντομότερο δυνατό και ο Σύλλογός μας να αποκτήσει νέα Διοίκηση, της οποίας τα μέλη που θα εκλεγούν θα λειτουργήσουν με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό μας και τη δημοκρατική αρχή''.
Tην ανακοίνωση υπογράφουν οι εμποροι : 
Αναστασίου Παναγιώτης
Δαμακόπουλος Ευάγγελος
Καρκάνης Αθανάσιος
Κατσίγιαννης Δημήτριος
Κεφαλάς Ηλίας
Κοσμάς Θωμάς
Τριανταφύλλου Παναγιώτα