Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στην ...σκιά των εκλογών συνεδριάζει το Επιμελητήριο Φθιώτιδας

 Λίγο πριν στηθούν οι κάλπες για να αποφασίσουν οι εμποροι και οι επαγγελματίες ποιοί θέλουν να τους εκπροσωπούν τα επόμενα τρία χρόνια στα θεσμικά συλλογικά οργανα του Επιμελητηρίου , συνεδριάζει το  Διοικητικό Συμβούλιο   του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας  το απόγευμα της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου στις 6 μμ. Μια συνεδρίαση στην ..σκιά των εκλογών με θέματα που αφορούν και την μελλοντική πορεία του Επιμελητηρίου, όπως ο προϋπολογισμός του 2018 τον οποίο εισηγείται ο υποψήφιος πρόεδρος Θανάσης Κυρίτσης,  ενώ ο νυν πρόεδρος Αλέκος Διαμαντάρας θα ενημερώσει για την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αλλαγή μέλους  της Επιτροπής  για την διενέργεια των εκλογών .  

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :  

  1. Έγκριση των Πρακτικών της με αρ. 7/9-10-2017 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2018. (εισηγητής κ. Κυρίτσης)
  3. Ενημέρωση του ΔΣ για την πορεία Ελέγχου του Ισολογισμού του Επιμελητηρίου μας οικ. Χρήσης 2016 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με το Ν. 4314/2014. (εισηγητής κ. Κυρίτσης)
  4. Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για το με αρ. 6834/198813/8-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Λαμίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα « Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας» και λήψη απόφασης.(εισηγητής κ. Διαμαντάρας)
  5. Ενημέρωση του ΔΣ για το Αντίγραφο κίνησης της Μερίδας μας στο Κοινό κεφάλαιο του Ν. 2469/97 το χρονικό διάστημα 31-6-2017 έως 29-9-2017. (εισηγητής κ. Κυρίτσης)
  6. Διάφορα υπηρεσιακά και ανακοινώσεις.