Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στο Νοσοκομείο Λαμίας οι Ανεξάρτητοι Ελληνες

Τα προβλήματα του Νοσοκομείου Λαμίας συζητήθηκαν στην συνάντηση της Διοίκησης  με κλιμάκιο των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» .  Ο πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Παναγιώτης Ζυγούρης και ο Αντιπρόεδρος   Αντρέας Κολοκυθάς ενημέρωσαν τα στελέχη των ΑΝΕΛ  επί των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και που αφορούν την λειτουργία του αλλά και για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί  για την επίλυση μεγάλου μέρους  αυτών .