Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

Συγκροτούνται Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών στους Δήμους

 
Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω ως Προέδρου.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 3889/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) αντικείμενο των Επιτροπών είναι η εξέταση των αντιρρήσεων που υποβάλλονται κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε από φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και τους οικείους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις επίμαχες εκτάσεις .  
Επίσης αντικείμενο των επιτροπών είναι η εξέταση  των αντιρρήσεων κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, που μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.
Η Επιτροπή  αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρρήσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, χωρίς να αποφαίνεται για θέματα ιδιοκτησίας. 
Αν το κρίνει αναγκαίο μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δασική υπηρεσία, να καλεί στις συνεδριάσεις της το ειδικό τεχνικό-επιστημονικό προσωπικό τού Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών, ενώ για την επίλυση νομικών και τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας μπορεί να ζητεί γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.
Με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων  ,  ο δασικός χάρτης συμπληρώνεται και διορθώνεται από την αρμόδια υπηρεσία.
 

   

Απόψεις

Αθλητικά

Ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) θα εκκινήσει πρώτος στο αυστριακό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, αφού στα σημερινά δοκιμαστικά που έγιναν υπό βροχή στην πίστα του...

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων

randomness