Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξη των Μουσείων

Την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας , υπερψηφίζοντας   την εισήγηση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Αμαλίας Ποντίκα .

Με το σύμφωνο αυτό  επιδιώκεται η συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην τουριστική ανάπτυξη που επιχειρείται στον Δήμο  με τη δημιουργία και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Λαμιέων και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.

 

Ενδεικτικά και οπως προκύπτει απο την εισήγηση ως πεδία συνεργασίας αναφέρονται τα εξής:

  • Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των συλλογών των Μουσείων και της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος» που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Λαμιέων, αλλά και κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της πολτισμικής κληρονομιάς του.

  • Η παροχή τεχνογνωσίας από το ΠΑ.Δ.Α για την υποβολή των φακέλων αξιολόγησης εκ μέρους του Δήμου Λαμιέων και την απόκτηση πιστοποιήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟ, για τα Μουσεία του Δήμου και τη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος».

  • Ο ορισμός του ΠΑ.Δ.Α και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, ως Επιστημονικά Υπεύθυνου για τη συντήρηση των μουσειακών αντικειμένων, μνημείων και έργων τέχνης του Δήμου Λαμιέων.

  • Η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από διαλέξεις, workshops, εκδηλώσεις ενημέρωσης, εκθέσεις, ημερίδες, κ. ά.

  • Η από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον άξονα Πολιτισμού και Τουρισμού.

  • Η συνέργεια για την εξασφάλιση πόρων και καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.Ο Δήμος Λαμιέων  είχε πρόσφατα την εμπειρία της  συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και πιο συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, όταν το σύνολο των φοιτητών και των επιβλεπόντων Καθηγητών του Εργαστηρίου ήρθαν στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας και πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών εκθεμάτων.Ωστόσο, οι ανάγκες συντήρησης δεν καλύφθηκαν πλήρως και χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης, τόσο στο Λαογραφικό  Μουσείο, όσο και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος». Σημειώνεται ότι για να αποκτήσουν τα Μουσεία  τις απαραίτητες πιστοποιήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού  είναι αναγκαία προϋπόθεση να συνεργάζονται με υπεύθυνο Εργαστήριο για τη συντήρηση των εκθεμάτων και των έργων τέχνης τους.

''Θεωρούμε πως η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα που αποκτά την ευκαιρία της πρόσβασης στον πραγματικό τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των διαφόρων θεσμών, όσο και για τους Δήμους που μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών, στην αντιμετώπιση των πολλών και δυσεπίλυτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά'' σημείωσε στην εισηγησή της η Αντιδήμαρχος Αμαλία Ποντίκα .

To σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ψηφίσθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας

    

randomness