Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συνεδριάζει με 8 θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών

Με 8 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αταλάντης και τα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2020

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Επί των αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και του στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσία έτους 2020.

ΘΕΜΑ 5ο: Επί των αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και του στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσία έτους 2020

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων Δήμου Λοκρών και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12κ.μ. στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.