Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Βροχή προσφυγών απο την Περιφέρεια στα Διοικητικά Δικαστήρια --Συνεδριάζει την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή

Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .Η συνεδρίαση της Επιτροπής θα διεξαχθεί   στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2), στις 11 το πρωί .Στην ατζέντα κυριαρχούν τα νομικά θέματα με αγωγές και προσφυγές της Περιφέρειας στα διοικητικά δικαστήρια .  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 51/28-12-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2 o : Καθορισμός αμοιβής του διορισθέντος με την υπ΄αριθμ. 314/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.»].

ΘΕΜΑ 3 o : Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 127/2016 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 4 o : Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 174/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αταλάντης.

ΘΕΜΑ 5 o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νικολάου Αναγνωστόπουλου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας.

ΘΕΜΑ 6 o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 7 o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας «ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ Α.Τ.Ε.», ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.  

ΘΕΜΑ 8o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Δελφών» και του συλλόγου με την επωνυμία «Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Βάλτου και Ποταμών», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΘΕΜΑ 9 o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Αναστασίας Μπισμπικοπούλου του Γεωργίου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 10o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Σοφίας Κουδούνη του Στυλιανού, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 11o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Γεωργίου Μάρκου του Κωνσταντίνου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. ΘΕΜΑ 12o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Ιωάννας Μπόκαρη του Γεωργίου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 13o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Ευάγγελου Πολίτη του Νικολάου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 14o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Αναστασίου Λολακά του Κωνσταντίνου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. ΘΕΜΑ 15o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Ελισάβετ Πανταζή του Νικολάου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 16o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Περσεφόνης Ιωαννίδου του Κωνσταντίνου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 17o : Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής].

ΘΕΜΑ 18o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του Ιωάννη Σύρου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 19o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αναίρεσης της Ελένης Θαλασσινού του Αντωνίου, ενώπιον του Β1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. ΘΕΜΑ 20o : Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης του Φωτίου Φορτάτου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 21o : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 206123/502/15-12-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση της 15-16/12/2016).

ΘΕΜΑ 22o : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 210836/1263/22-12-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 21/12/2016).

ΘΕΜΑ 23o : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 213524/1275/28-12-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 28-30/12/2016). 

ΘΕΜΑ 24o : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 206174/282/16-12-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 15/12/2016).

ΘΕΜΑ 25o : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5462/209510/21-12-2016 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας (αποχιονισμός σε δρόμους Ελικώνα-Παρνασσού από 21-12-2016).

ΘΕΜΑ 26o : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 215562/465/28-12-2016 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις – παγετός 28/12/2016).

ΘΕΜΑ 27o : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2/2-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (επιφυλακή εκχιονιστικών μηχανημάτων από 3/1/2017). (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 28 o : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ των Νομών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017) – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 239.500,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 29o : Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας», αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με Φ.Π.Α.. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 30 ο : Έγκριση α) παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι 30-06-2017 (νέα δρομολόγια) και β) προσωρινής ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι 30-06-2017.

ΘΕΜΑ 31 ο : Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 15ης Δεκεμβρίου 2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2016-2017.

ΘΕΜΑ 32 ο : Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση (του με κωδ. 147 δρομολογίου) της δια- πραγμάτευσης της 11ης Οκτωβρίου 2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2016-2017.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33 ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τις ανάγκες των 4 υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.047.552,00 € με Φ.Π.Α..

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 34 ο : Έγκριση α) επανάληψης του δημόσιου, ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και β) των νέων όρων της σχετικής διακήρυξης (εξ’ αναβολής). ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36 ο : Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 37 ο : Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38 ο : Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, οικ. έτους 2017, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 40 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 42 ο : Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στη συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ευβοίας, χορευτικής εκδήλωσης και κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας. (Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 43 ο : Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τις ανάγκες του προγράμματος διανομής αδιάθετων οπωροκηπευτικών προϊόντων. (Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.).