Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Μπαγινέτας, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, ΥπΑΑΤ
Γεωπόνος - Ειδικευμένος σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης  
Πτυχιούχος Α.Π.Θ., D.I.C. (Imperial, UK), M.Sc. (Imperial, UK), Ph.D. (Nottingham, UK)

 

Με την αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Ελληνικής Βουλής, ολοκληρώθηκε μία μακρά και εντατική περίοδος διαβούλευσης και προετοιμασίας του.
Μία περίοδος που ανέδειξε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της νέας ΚΑΠ, οδηγώντας προσφάτως μέσα από τους αναγκαίους συμβιβασμούς στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, στην ψήφιση των τριών βασικών κανονισμών της με τους οποίους καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητές της.
Πάνω σε αυτές δομήσαμε την πρότασή μας, το Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο, αφού προηγήθηκε ένας διετής κύκλος ενημέρωσης, διαβούλευσης και προγραμματισμού σε όλα τα επίπεδα και με κάθε μέσο, δεδομένων και των περιορισμών της πανδημίας, ο οποίος περιελάμβανε συνδιασκέψεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, υβριδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και ψηφιακή διαβούλευση, διευρυμένες θεματικές ομάδες και ομάδες εστίασης, διαγνωστικές μελέτες, ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες πεδίου, κείμενα, παρουσιάσεις και ερωτηματολόγια διαβούλευσης, αναρτήσεις ενημερωτικού υλικού στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ, κλπ.  
Στη βάση του προβληματισμού, των απόψεων και των προτάσεων που κατατέθηκαν στην πραγματικά πρωτόγνωρη αυτή δημοκρατική και πολυσυμμετοχική διαδικασία, καταλήξαμε σε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο με αναπτυξιακό προσανατολισμό και κοινωνικό πρόσημο, εναρμονισμένο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενή μας τομέα.  
Αναφέρω τις βασικές στοχεύσεις του συγκεκριμένου σχεδιασμού:
• Δίκαιη, ισόρροπη και ταχεία αξιοποίηση των πόρων ύψους 19,3 δις ευρώ της νέας ΚΑΠ, οι οποίοι ανέρχονται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μια σημαντική διαπραγματευτική επιτυχία που οφείλεται στην παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού.
• Κατάργηση των ανισοτήτων προς όφελος των νέων γεωργών και της ανταγωνιστικότητας, με εξορθολογισμό του συστήματος κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, προβλέποντας την πλήρη σύγκλιση των ιστορικών δικαιωμάτων σταδιακά έως το 2026, χωρίς αιφνιδιασμούς για τους παραγωγούς μας και χωρίς κραδασμούς στην κοινωνική συνοχή των αγροτικών μας περιοχών, καθώς αποφεύχθηκε και ο κίνδυνος της εξωτερικής σύγκλισης.
• Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση στρεβλώσεων του παρελθόντος, όπου το 30% των δικαιούχων της βασικής ενίσχυσης εισέπραττε το 80% των πόρων.
• Διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων με αύξηση των προβλεπόμενων πόρων, ώστε να στηριχθούν σημαντικοί παραγωγικοί κλάδοι, όπως η κτηνοτροφία, η παραγωγή δημητριακών και ζωοτροφών, σε μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία λόγω των πολλαπλών εξωγενών κρίσεων.
• Ουσιαστική στήριξη των πραγματικών και νέων γεωργών με αύξηση των ενισχύσεων που κατευθύνονται σε αυτούς,  τόσο από τον Πυλώνα Ι μέσα από τους νέους ορισμούς του ενεργού και νέου γεωργού, όσο και από τον Πυλώνα ΙΙ μέσα από περισσότερες και πιο στοχευμένες προκηρύξεις σε σχέδια βελτίωσης και νέους αγρότες.
• Ενδυνάμωση του επενδυτικού Πυλώνα ΙΙ της νέας ΚΑΠ, στον οποίο μεταφέρουμε διπλάσιους πόρους από τον Πυλώνα Ι σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ώστε να τονώσουμε την αναπτυξιακή του συμβολή στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Γεωργίας, παρέχοντας ισχυρά κίνητρα για τον πράσινο και ψηφιακό εκσυγχρονισμό της, την συλλογική οργάνωση των παραγωγών και την ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή τομέα.
• Διασφάλιση των πόρων για την συνέχιση της στήριξης της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.
• Επένδυση στην αγροτική  εκπαίδευση και κατάρτιση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη συνεργασία για τη μεταφορά γνώσης και την προώθηση της καινοτομίας στην γεωργική πρακτική, δημιουργώντας το ΑKIS, ένα σύγχρονο σύστημα που θα στηρίξει τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ.
• Προτεραιοποίηση των δράσεων για το κλίμα και το περιβάλλον μέσα από τα οικολογικά σχήματα του Πυλώνα Ι και τις γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ, διαμορφώνοντας μια παλέτα πολλαπλών επιλογών που αφορούν ενδεικτικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στην διάδοση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας, στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, ώστε κάθε παραγωγός να μπορεί να διαλέξει εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές του ανάγκες και δυνατότητες.
Με τον συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τη νέα ΚΑΠ και τους σημαντικότατους πόρους που διαθέτουμε, πιστεύουμε ότι θα διασφαλίσουμε τους βιώσιμους όρους επιτυχούς μετάβασης στη νέα εποχή, ανταποκρινόμενοι στις πολλαπλές προκλήσεις της επόμενης μέρας για τον πρωτογενή μας τομέα. Σε αυτή τη νέα πορεία που χαράσσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, προτεραιότητά μας είναι να πορευτούμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκαταλήψεις, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους παραγωγούς μας και τον τόπο μας.


 

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων