Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ένα παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου στη Χαλκίδα!

Κάτι καινούργιο γεννιέται στην Περιφέρειά ! Ένα παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου στη Χαλκίδα, σε χώρο που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η Σχολή Πεζικού, σύντομα θα κοσμεί την είσοδο της πόλης!