Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Γονικές Παροχές: Πόσο θα σας κοστίσουν συμβολαιογραφικές αμοιβές και ΦΠΑ

Σημαντική συνεισφορά στα δημόσια ταμεία και ειδικά στις εισπράξεις από το ΦΠΑ αναμένεται να έχει το μέτρο της αύξησης του αφορολογήτου στις γονικές παροχές και δωρεές που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2021,  με τα έσοδα να προέρχονται κυρίως από τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας που συνοδεύει τις συμβολαιογραφικές αμοιβές, τα λεγόμενα και «δικαιώματα».

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αντικαθιστά από την 1η Οκτωβρίου 2021 το προηγούμενο όριο των 150.000 ευρώ και ισχύει ανά γονέα, αλλά και ανά τέκνο, με αποτέλεσμα περιουσία συνολικής αξίας έως και 1,6 εκατ. ευρώ από τους δύο γονείς να μεταβιβάζεται χωρίς κανένα φόρο σε κάθε τέκνο. Όπως ξεκαθαρίσθηκε, ποσά περιουσίας που υπερβαίνουν το όριο των 800.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον ισχύοντα ανώτατο συντελεστή του 10%.

Η σημαντική ελάφρυνση της γονικής παροχής έχει ως στόχο της να υπερτερεί πλέον σε σχέση με την φορολογική μεταχείριση της κληρονομικής διαδοχής και το μέτρο αποβλέπει στο να διευκολύνει το πέρασμα των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής οικογένειας στη νέα γενιά, ώστε οι νέοι να μπορούν να αναλάβουν έγκαιρα τη διαχείριση και να έχουν κίνητρα για επιχειρηματικά εγχειρήματα. 

Οι συμβολαιογραφικές αμοιβές

Και μπορεί οι γονικές παροχές να είναι πλέον αφορολόγητες έως τις 800.000 ευρώ, ωστόσο το Δημόσιο θα βάλει σημαντικά ποσά στα ταμεία του από το ΦΠΑ που θα επιβληθεί στις αμοιβές των συμβολαιογράφων. Αυτές οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:

 • Για ποσό έως 120.000 ευρώ ποσοστό 0,80%.
 • Για ποσό 120.000,01-380.000 ευρώ ποσοστό 0,70%.
 • Για ποσό 380.000,01-2.000.000 ευρώ ποσοστό 0,65%.
 • Για ποσό 2.000.000,01-5.000.000 ευρώ ποσοστό 0,55%.
 • Για ποσό 000.000,01-8.000.000 ευρώ ποσοστό 0,50%.
 • Για ποσό 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ ποσοστό 0,40%.
 • Για ποσό 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ ποσοστό 0,30%.
 • Για ποσό 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ ποσοστό 0,25%. 

Επιπλέον των ανωτέρω αμοιβών ο συμβολαιογράφος δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ. Επίσης, δικαιούται για κάθε πρόσθετο φύλλο της πράξης 5 ευρώ και για κάθε φύλλο αντιγράφου , εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξεως, 4 ευρώ. Για τη συμπλήρωση δε κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται 10 ευρώ. Σε αυτές τις αμοιβές θα πρέπει να υπολογιστεί και ΦΠΑ 24%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 1. Συμβόλαιο γονικής παροχής 120.000 ευρώ έχει αμοιβή συμβολαιογράφου 120.000 Χ 0,80% = 960 ευρώ + 20 ευρώ πάγιο + ΦΠΑ 235 ευρώ (980 Χ 24%) . Το τελικό κόστος ανέρχεται σε 1.215 ευρώ χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν Β φύλλα, αντίγραφα και λοιπά έξοδα που μπορεί να χρεώσει ο συμβολαιογράφος όπως περίληψη μεταγραφής, φύλλα υπολογισμού, δήλωση φόρου αγοραπωλησίας κ.α..
 2. Συμβόλαιο γονικής παροχής 800.000 ευρώ έχει αμοιβή συμβολαιογράφου 120.000 Χ 0,80% = 960 ευρώ + 20 ευρώ πάγιο + ΦΠΑ 235 ευρώ (980 Χ 24%) . Το τελικό κόστος ανέρχεται σε 1.215 ευρώ χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν Β φύλλα, αντίγραφα και λοιπά έξοδα που μπορεί να χρεώσει ο συμβολαιογράφος όπως περίληψη μεταγραφής, φύλλα υπολογισμού, δήλωση φόρου αγοραπωλησίας κ.α..
 3. Αν κάποιος λάβει γονική παροχή 800.000 ευρώ και από τον πατέρα του και από τη μητέρα του, δηλαδή σύνολο περιουσίας 1,6 εκατ. ευρώ θα καταβάλει για συμβολαιογραφικές αμοιβές και ΦΠΑ συνολικά 13.714 ευρώ, ήτοι λίγο παραπάνω από το 0,85% του συνολικού ποσού.

ΠΗΓΗ:NEWSBOMB.GR