Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Για τον κ. Δήμαρχο Λαμιέων

Θα γράψω για κάποια προβλήματα των Λουτρών Υπάτης ως κοινός νους, με λογική και πνευματική ειλικρίνεια.

Γνωρίζω το φόρτο των προβλημάτων κ. Δήμαρχε και τις προσπάθειές σας για την επίλυσή τους.

Δυστυχώς η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα Λουτρά Υπάτης (οικισμό) συμβαδίζει με την παρακμή τους.

Δεν παρακάμπτω σήμερα το τοπικό μας συμβούλιο. Ό,τι εκθέσω σήμερα το είχα εγγράφως γνωστοποιήσει και στο τοπικό συμβούλιο πριν δυο (2) χρόνια ! χωρίς να έχει δρομολογηθεί λύση.
1. Η μορφολογία του εδάφους του οικισμού είναι τέτοια ώστε τα 4/5 των ομβρίων να συγκεντρώνονται στο τέλος της Οδού Θωμά Λαΐτσα ακολουθώντας ύστερα ακάλυπτο ρέμα, το οποίο είναι εστία κουνουπιών, δέκτης απορριμμάτων κλπ. Πολλές φορές επειδή η κοίτη του φράσσεται από βάτα, βούρλα, σκουπίδια κλπ υπερχειλίζει με αποτέλεσμα τα γειτονικά κτήματα να γεμίζουν με ποικιλία φερτών υλών. Απαιτείται μελέτη για τη σωλήνωσή του.

2. Προ του μοναδικού παντοπωλείου συναντώνται (4) δρόμοι (βλέπε σκίτσο) με αποτέλεσμα η κίνηση οχημάτων να είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι καιρός να σχεδιαστεί κυκλικός κόμβος στο σημείο αυτό.

3. Ο οικισμός των Λουτρών δεν σταματά στο Εστιατόριο «Μουριές» εκτείνεται και νοτιότερα. Δυστυχώς από το σημείο αυτό και πέρα, ρείθρα πεζοδρόμια κλπ βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Από το 1955 που χαράχτηκαν έχει να γίνει βελτίωσή τους. Το τσιμέντο φαίνεται ότι απουσίαζε με αποτέλεσμα να αποσαθρωθούν και να μαζεύουμε με τη σκούπα τα συντρίμμια τους.

4. Είναι γνωστό ότι στα ρείθρα των δρόμων φυτρώνουν αγριόχορτα που εμποδίζουν την άνετη απορροή των υδάτων. Με την πάροδο του χρόνου, αφού δεν καθαρίζονται, συγκρατούν χώμα, που συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό τους. Μάλιστα στην οδό Θ. Λαΐτσα έχουν καλύψει δεξιά αριστερά το 1/3 του δρόμου διαβρώνοντας την άσφαλτο.

Είναι τόσο δύσκολο να έρθει το μηχάνημα με τη «λεπίδα» για να τα απομακρύνει;

Διαβάζω ότι στην Υπάτη σχεδιάζεται η αναβάθμιση των Πλατειών της.

Εμείς του οικισμού των Λουτρών δεν ζητάμε αναβάθμιση και εξωραϊσμούς, αλλά αναγκαία έργα.

Με κάθε τιμή

Αθ. Δ. Γκίκας,
Μαθηματικός

 

 

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων