Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Προσλήψεις το 2023 στους Δήμους και τις Περιφέρειες - Έως 12 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των υποψηφίων

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση επείγουσας Εγκυκλίου για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του Δημοσίου Τομέα έτους 2023.

Στην 1η φάση του προγραμματισμού οι φορείς θα υποβάλουν αιτήματα προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία.

Η 1η φάση ορίστηκε ότι θα διαρκέσει έως 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος δίνει ειδικές αναλυτικές οδηγίες για τα αιτήματα προσλήψεων από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006, πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή, τα αιτήματά τους μόνο για την πρόσληψη των κατηγοριών προσωπικού το 2023 που αφορούν:

- προσωπικό ΙΔΟΧ που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το αρ.57 του ν.4821/2021

- προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων (από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ή από ιδίους πόρους για ΝΠΙΔ των ΟΤΑ).

Δεν θα συμπεριληφθούν αιτήματα

- για διευθυντικά στελέχη επί θητεία (ΝΠΙΔ) καθώς και

- για προσωπικό αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», διότι με το αρ.38 του ν.4735/2020, προβλέφθηκε η παράταση του προγράμματος και των συμβάσεων των απασχολούμενων μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις. Το Υπουργείο υπογραμμίζει «ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης της παρ.4 του αρ.25 του ν.4829/2021».

Επισημαίνεται ότι για το προσωπικό των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ) εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και για το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και το προσωπικό με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, για το 2023 θα ακολουθηθεί η διαδικασία, μέσω των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την οποία θα εκδοθεί άλλη Εγκύκλιος.

Το εποχικό προσωπικό των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών (ναυαγοσώστες, πυροπροστασία, προσωπικό δημοτικών κατασκηνώσεων) δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν.4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019.

 

 

    

 

randomness