Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ενωση Επιστημονικού Προσωπικού ιδρύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Στην ίδρυση της ‘Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας   προχώρησαν όλοι οι επιστήμονες υγείας του Νοσοκομείου.

Η σχετική ανακοίνωση :

Λαμβάνουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για την ίδρυση της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού  του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, μετά και την ολοκλήρωση των προβλεπομένων νομικών διαδικασιών. Σκοπός της ΕΕΠΓΝΛ είναι η εκπροσώπηση και προώθηση των συμφερόντων όλων των Επιστημόνων του ΓΝ Λαμίας. Προσβλέπουμε στην συνεργασία μας με τους αρμοδίους, φορείς για την διασφάλιση αξιοπρεπούς περίθαλψης για τους ασθενείς και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τα μέλη μας.       

    

Αθλητικά