Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Εργο συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων της Δημοτικής Κοινότητας Μακρακώμης

Στην υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του εργου συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων της Δημοτικής Κοινότητας Μακρακώμης προχώρησε ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζής με την εργοληπτική εταιρεία του Παναγιώτη Γώγου . Ο προυπολογισμός του εργου είναι 3 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .
Το έργο εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21173/13-11-2020 Απόφαση Ένταξης.
Το έργο περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης και απορροής των ομβρίων υδάτων από την εντός οικισμού περιοχή της Κοινότητας Μακρακώμης.
Τα έργα συνίστανται σε 3 ανεξάρτητα δίκτυα αγωγών ομβρίων, τα οποία εκβάλλουν σε ισάριθμες αποστραγγιστικές τάφρους πέριξ της πόλης .

    

 

randomness