Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

• Με παρτίδα σκάκι θα μοιάζουν και οι επόμενες εκλογές.

Θα επικρατήσει όποιος καταστρώσει την καλύτερη στρατηγική !

Πιστεύουμε να συμφωνεί και ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Στασινός.