Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ιστορία του Ευρυτανικού Τύπου (1865-2021)


Έκθεση του Ευρυτανικού Τύπου με Εφημερίδες και περιοδικά που ίδρυσαν και εξέδωσαν Ευρυτάνες – Ευρυτανικές Αδελφότητες και Ενώσεις-Ευρυτανικοί Σύλλογοι και Σύνδεσμοι στην Κωνσταντινούπολη, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στη Γερμανία και άλλες, που εξεδόθησαν στην Ευρυτανία, θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.
Η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο στο Καρπενήσι τον Αύγουστο 2022, γίνεται υπό την επιμέλεια του Δημητρίου Θ. Νάτσιου φιλολόγου από τη Λαμία.

    

 

Απόψεις