Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ !!! ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ !!! Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ !!! «Η ΒΑΣΙΛΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ !!!» Η ΑΛΩΣΗ !

Του Δημήτρη Γ. Μπράνη

Πολιτικός Επιστήμων

Δημοσιογράφος - Αρθρογράφος

 

Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ !!!

«Η του Κωνσταντίνου Πόλις !!!» Το Άνθος της Ανατολής !!!

Η Βασιλεύουσα !!! «Η Βασιλίς των Πόλεων !!!».

Το Σταυροδρόμι τριών Ηπείρων: Ευρώπης - Ασίας - Αφρικής.

Η υπερχιλιετής Πρωτεύουσα της Μεγαλύτερης Αυτοκρατορίας, της Παγκόσμιας Ιστορίας !!! Της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας !!! Της Αυτοκρατορίας των 11 και πλέον αιώνων !!!

 

ΙΙ. Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ !!! Η Βασιλίς των Πόλεων !!!

Βασίλεψε υπέρ τα 1129 έτη !!! Ήταν το Κέντρο του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας !!! Ήταν: «το φως του Κόσμου», και: «το άλας της Γης !!!» Η αίγλη και η δόξα του Βυζαντίου !!! Το ελληνικό και χριστιανικό κάλλος !!! Φάρος τηλαυγής !!! Φάρος δόξης και μεγαλείου !!! Ο κυματισμός: των: «αετοφόρων» σημαιών ήταν «χάρμα οφθαλμών !!!».

Ήταν το έμβλημα του Βυζαντίου !!! Το Εθνικό Σύμβολο !!! Ήταν η Πόλη: «η χαρά, η ελπίδα, το καύχημα των Ελλήνων !!!».

 

ΙΙΙ. ΗΡΘΕ, ΟΜΩΣ, Η ΑΛΩΣΗ !

Στις 29 Μαΐου 1453 η Κωνσταντινούπολη αλώνεται ! «αλίσκεται» ! Κυριεύεται ! Περιέρχεται στην κυριαρχία αλλοφύλων και αλλοθρήσκων. Κατακτάται από τα ασιατικά Οθωμανικά στίφη και τις ασιατικές Οθωμανικές ορδές.

Τα αίτια της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης είναι πολλά και ποικίλα !!!

Είχε διέλθει και πολλές δραματικές στιγμές. Είχε υποστεί 20 πολιορκίες και δύο Αλώσεις. Είναι το Βυζαντινό δράμα !!!

Η Άλωση της Βασιλεύουσας είναι η τελευταία πράξη του Βυζαντινού δράματος !

 

IV. ΙΔΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ !

7 Μαΐου 1453. Οι Οθωμανοί Τούρκοι επιχειρούν ισχυρή έφοδο εναντίον της Κωνσταντινούπολης !!! Οι υπερασπιστές της, όμως, την αποκρούουν γενναίως !!! Και επιτυχώς !!!

16 Μαΐου 1453. Ο Μωάμεθ ο Β΄, ο Αρχηγός των Οθωμανών Τούρκων, στέλνει αγγελιοφόρο στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο τον 11ο και του ζητεί να του παραδώσει την Πόλη, αυτός δε να μεταβεί στην Πελοπόννησο και να είναι ανεξάρτητος ηγεμόνας !!!

 

V. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!

Ζητάει και τη γνώμη της Συγκλήτου και δίνει στο Μωάμεθ το Β΄ απάντηση, ως άλλος Λεωνίδας !!! Απάντηση αγέρωχη και περήφανη !!! Ιδού !!!

«Το δε την Πόλιν σοι δούναι ουτ’ εμόν έστι ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν. Και ου φεισόμεθα της ζωής ημών».

Ερμηνεία. Ελεύθερη !!! «Ούτε εγώ έχω το δικαίωμα να σου παραδώσω την Πόλη, ούτε και άλλος απ’ τους κατοίκους αυτής της Πόλης έχει το δικαίωμα αυτό. Διότι κοινή είναι η γνώμη όλοι να πεθάνουμε και με τη θέλησή μας και να μη λυπηθούμε τη ζωή μας».

Σχόλιο !!! «Γλυκύ και έντιμον το υπέρ πατρίδος θνήσκειν !!!», λέει ο ΟΜΗΡΟΣ !!!

 

VI. Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ !!!

Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, εν όψει του σοβαρού κινδύνου, που διατρέχει η Πόλη, φροντίζει να κάνει, έτι περισσότερον ικανή, την άμυνά της. Πουλάει, για τη συγκέντρωση χρημάτων, ακόμη και τα ιερά σκεύη των Εκκλησιών. Κάνει το παν για τη σωτηρία της Πόλης !!! Προέχει παντός άλλου η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης !!!

 

VIΙ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ !!!

Μεταβαίνει στην Αγία Σοφία, όπου τελείται, με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα, Θεία Λειτουργία !!! Και μεταλαμβάνει: «Των Θείων, Αγίων και Αχράντων Μυστηρίων !!!». Έμελλε να είναι και η Τελευταία Λειτουργία !!! Μεταβαίνει, εν συνεχεία, στα Ανάκτορα και ζητάει απ’ όλους συγχώρηση !!! Ουρανομήκεις είναι οι κλαυθμοί και οι θρήνοι !!! Σείεται το Σύμπαν !!! Ιδού πώς εξιστορεί τη στιγμή ο Ιστορικός Φραντζής !!!

«Εν τήδε τη ώρα τις διηγήσεται τους τότε κλαυθμούς και θρήνους τους εν των Παλατίω; Ει και από ξύλου άνθρωπος ή εκ πέτρας ην ουκ ηδύνατο μη θρηνήσαι !!!».

Σχόλιο !!! Είναι, τω όντι, ώρα και στιγμή μη περιγραπτή !!!

Ο Κάλαμος αδυνατεί να την περιγράψει !!!

 

VIII. ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 1453 !!!

Αρχίζει η αποφασιστική έφοδος των Τούρκων. Κύριος στόχος των Τούρκων είναι η Πύλη του Ρωμανού !!! Βρίσκεται εκεί ο Μωάμεθ Β΄, ως και οι Γενίτσαροι. Εκεί, όμως, βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος ο 11ος, καθώς και οι Υπερασπιστές της Πόλης !!! Βρίσκεται, επίσης, εκεί και ο Ιωάννης Ιουστινιάνης.

Ο Ήλιος ανατέλλει !!! Η: «αετοφόρος» Σημαία του Βυζαντινού Κράτους κυματίζει εμπρός στην Πόλη του Ρωμανού !!! Ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, αναφωνεί: «Συστρατιώται και αδελφοί !!! Ημών έστιν η νίκη !!! Ο Θεός υπέρ ημών πολεμεί !!!».

Εν τω μεταξύ, πριν καν ολοκληρώσει την αναφώνησή του ο αυτοκράτορας, τραυματίζεται ο Ιωάννης Ιουστινιάνης ! Το γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση και αναστάτωση !  Οι Τούρκοι πραγματοποιούν νέα έφοδο, νέα επίθεση. Αποκρούεται, όμως, από τους υπερασπιστές της Πόλης !!!

 

ΙΧ. Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ

Η Κερκόπορτα, μια μικρή υπόγεια πόρτα, γίνεται η μοιραία πόρτα !

Και το σύμβολο της Άλωσης ! Η πόρτα αυτή, λόγω απροσεξίας, είχε μείνει ανοιχτή !

Την ανακαλύπτουν οι Τούρκοι και εισορμούν και προχωρούν προς την Πόλη του Ρωμανού. Η θέση των Υπερασπιστών της Πόλης καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής και κρίσιμη ! Έφιππος ο αυτοκράτορας ρίχνεται με τη ρομφαία του εναντίον των ασεβών ! Εναντίον των αλλοθρήσκων και των αλλοφύλων και ως άλλος Σαμψών !!!

Δεκάδες πολέμιοι κείτονται κατά γης νεκροί. Σπάει η ρομφαία του. Και με σπασμένη τη ρομφαία του συνεχίζει τον αγώνα !!! Την υπεράσπιση της Πόλης !!! Το αυτό κάνουν και οι συμπολεμιστές του. Υπερασπίζονται την Πόλη και με απαράμιλλο ηρωισμό !!!

Οι εχθροί, όμως, οι πολέμιοι, οι ασεβείς, οι αλλόθρησκοι και οι αλλόφυλοι στον αριθμό και τα πολεμικά μέσα υπερτερούν.

Χ. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ !!!

Ο Βασιλιάς πέφτει καταγής νεκρός ! Πέφτει εμπρός στην Πύλη του Ρωμανού, ως ένας κοινός στρατιώτης, ως ένας απλός πολεμιστής !!!

Η Πόλη η Ένδοξη και η Τρισένδοξη, το Άνθος της Ανατολής, «η του Κωνσταντίνου Πόλις», η Κωνσταντινούπολη: «αλίσκεται !!!». Κυριεύεται από τους ασεβείς, από τους βαρβάρους της Ασίας !

 

ΧΙ. «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ !»

«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ !». Ως αστραπή μεταδίδεται από στόμα σε στόμα η Άλωση !

Το θλιβερό μαντάτο ! «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!». «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!».

Οι: «αετοφόρες» σημαίες του Βυζαντίου, που περήφανα και αγέρωχα κυμάτιζαν επί 11 και πλέον αιώνες, έπαυσαν πλέον να κυματίζουν.

 

ΧΙΙ. ΤΟ ΔΕΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΕΙΝΟΝ ΘΕΑΜΑ !

Επακολούθησε ο χαλασμός. Η καταστροφή. Η σφαγή χιλιάδων Ελλήνων.

Η αιχμαλωσία. Ο κτηνώδης, ο βάρβαρος βιασμός Ελληνίδων !!! Γυναικών νέων, ευγενών και σωφρόνων !!!

Ιδού ο Ιστορικός Κριτόβουλος πώς τα εξιστορεί τα περιστατικά και τα γεγονότα: «Και ην ιδειν θέαμα φρικτόν, δεινόν και ελεεινόν ! Θέαμα πέραν πάσης τραγωδίας και πάσης περιγραφής !!! Πέραν πάσης διηγήσεως !!!».

 

ΧΙΙΙ. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΑΧΟΙ !!!

Ο Ιστορικός Ιερός Ναός της Αγ. Σοφίας ήταν γεμάτος από άμαχο πληθυσμό !!!

Δεν τον σεβάστηκαν οι άπιστοι, οι ασεβείς, οι αλλόθρησκοι και οι αλλόφυλοι κατακτητές ! Ιδού πώς εξιστορεί ο Ιστορικός Δούκας τα ιδιαιτέρως τραγικά και δραματικά συμβάντα και γεγονότα, που έλαβαν χώρα:

«Ελθόντες και ευρόντες τας πύλας κεκλεισμένας συν τοις πελέκεσιν έβαλον κάτω μη βραδύνοντες. Εισελθόντες δε ξιφήρεις εντός και ιδόντες τον μυριάριθμον δήμον, έκαστος τον ίδιον αιχμάλωτον εδέσμει, ου γαρ ην εκεί ο αντιλέγων ή μη προδίδους εαυτόν ως πρόβατον».

«Τις έστιν, ος διηγήσεται την εκεί συμφοράν; Τις τους γεγονότας κλαυθμούς και της φωνάς των νηπίων και τα συν βοή δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους οδυρμούς τις διηγήσεται;». 

Πόσες οι απώλειες των Ελλήνων; Πόσοι Έλληνες θανατώθηκαν αγρίως από το βάρβαρο κατακτητή; Υπέρ τις 60 χιλιάδες !

Διαπράχθηκαν εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας !!! Εγκλήματα απαράγραπτα !!!

 

XIV. Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ !!!

Και ο Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας, το Κέντρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, είδε και έπαθε και αυτός !

Είδε των ασεβών το άγριο μένος ! Είδε ο κάψιμο των αγίων εικόνων. Είδε σκεύη ιερά: να φθείρονται και σκεύη ιερά να αφαρπάζονται εν ριπή οφθαλμού. Ο Ιερός Ναός ερημώθηκε κι’ απογυμνώθηκε στην κυριολεξία !!! Τον ερήμωσαν και τον απογύμνωσαν οι βάνδαλοι Ασιάτες ! Διέπραξαν: «επί της Αγίας Τραπέζης !!!» απίστευτες απρέπειες κι’ ασχημοσύνες ! Μόλυναν στην κυριολεξία την ιερότητα του χώρου !!!

 

 

ΧV. Η ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΩΘΗΚΕ !

Η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε ! Έπεσε ! Έπεσε, όμως, «εν δόξη και τιμή». Αγωνίστηκε ευκλεώς και έπεσε ηρωικώς !!!

Ήταν: «το πεπρωμένο» της. Να αλωθεί ! Να περιέλθει στα χέρια ασεβών, αλλοφύλων, αλλοθρήσκων !

 

ΧVΙ. ΤΟ ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ

Ήταν το Προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού !!! Είχε πλήθος θριάμβων !!! Ποτέ και καμία άλλη Πόλη στον Πλανήτη δεν είχε τόση θριαμβευτική πορεία, όση είχε η Κωνσταντινούπολη !!! «Η ΒΑΣΙΛΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ !!!».

 

XVII. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙA ΠΡΑΞΗ !

 Η πρώση της Κωνσταντινούπολης είναι η τελευταία πράξη του Βυζαντινού Δράματος. Εδώ κλείνει και ο κύκλος ο υπερχιλιετής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Είχε δύο αλώσεις και 20 πολιορκίες.

Είχε το μεγαλύτερο χρονικό μήκος εξ όλων των αυτοκρατοριών της Παγκόσμιας Ιστορίας !!!

 

XVIII. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ !!!

Η προσφορά του Βυζαντίου στον κόσμο υπήρξε μοναδική !!! α) Του πρόσφερε ένα σημαντικό και αξιόλογο Πολιτισμό !!! β) Ανέπτυξε τα Γράμματα και τις Τέχνες !!! γ) Διεξήγαγε πολλούς πολέμους εναντίον των βάρβαρων λαών της Ασίας. δ) Το γεγονός αυτό ευνόησε την Ευρώπη, ώστε να προβεί στην ολοκλήρωση των Αρχών, που κατέλειπε ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος !!! ε) Η Δύση τα μέγιστα ωφελήθηκε από τους διανοούμενους, που κατέφυγαν σ’ αυτή μετά την πτώση του Βυζαντινού Κράτους !

 

ΧΙΧ. Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ !!! 

Η πτώση του Βυζαντίου ήταν για τον Ελληνισμό: γεγονός υπέρ τραγικό, υπέρ οδυνηρό, υπέρ θλιβερό ! Το Ελληνικό Έθνος έμεινε για αιώνες μέσα στο πυκνό έρεβος. Έμεινε στο μαρασμό. Έμεινε στη δουλεία, την αδικία, την τυραννία, τη δοκιμασία, την περιπέτεια ! Έζησε χρόνια δίσεκτα. Πέτρινα. Οδυνηρά. Παρήγορος άγγελός του ήταν η Ορθοδοξία !!! Χάρις σ’ αυτή σώθηκε η Εθνική του ταυτότητα !!! Χάρις σ’ αυτή σώθηκε ο Ελληνισμός !!!

 

ΧΧ. ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΚΑΙ ΘΡΥΛΙΚΟ ’21 !!!

Ήρθε το ηρωικό και θρυλικό ’21 !!! Ήρθε και το απελευθέρωσε !!!

Ήρθε και του έδωσε το πολυπόθητο αγαθό της Ελευθερίας !!!

Το αναγέννησε !!! Το ανέστησε !!!

Το απελευθέρωσε απ’ την αιώνια σκλαβιά και τυραννία και το έκανε:

ΕΘΝΟΣ - ΚΡΑΤΟΣ !!! Του έδωσε και την πολιτική οντότητα !!!

Την Πολιτική χροιά !!! Τον Πολιτικό χαρακτήρα !!!

Και το έβαλε στη χορεία των Εθνών - Κρατών της Γης !!!

Έκτοτε πορεύεται μέσα στο χρόνο και την Ιστορία !!!

Πορεύεται ως Έθνος - Κράτος !!!

 

    

 

randomness