Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Α΄. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ !!! Β΄. Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ !!! Γ΄. ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ !!!

Του Δημήτρη Γ. Μπράνη
Σχολικού Συμβούλου
Νομικού - Δημοσιογράφου

Ι.

ΕΙΝΑ ΘΕΣΜΟΣ !!!

Το Σχολείο είναι θεσμός !!! Θεσμός δε είναι ό,τι επαναλαμβάνεται μέσα στο χρόνο και το χώρο συνεχώς και ομοιόμορφα !!! Είναι ό,τι επαναλαμβάνεται εκ παραδόσεως !!!

Σχόλιο. Τα στοιχεία και τα γνωρίσματα του θεσμού είναιη συνέχεια και η ομοιομορφία !!!

Είναι ό,τι επαναλαμβάνεται συνεχώς, και ομοιόμορφα !!!

Ό,τι επαναλαμβάνεται εκ παραδόσεως !!!

ΙΙ.

ΕΙΔΗ  ΘΕΣΜΩΝ

Α΄. Η οικογένεια [το κύτταρο της Κοινωνίας]

Β΄. Η Κοινότητα

Γ΄. Το Κράτος

Δ΄. Η Εκκλησία

Ε. Το Σύνταγμα.

ΣΤ. Τα Δικαστήρια.

Ζ΄. Η παραγωγή κ.ά.

 

Ανάλογα δε με το σκοπό, που έχει κάθε θεσμός, αποκτά και το όνομά του. Έτσι λέμε: Θρησκευτικός θεσμός, σχολικός θεσμός, μορφωτικός θεσμός, κοινωνικός θεσμός, πολιτικός θεσμός, οικονομικός θεσμός, κ.ο.κ.

 

ΣΗΜ. Οι θεσμοί αποτελούν αυτόνομο επιστημονικό κλάδο !!! Υπάρχει πανεπιστημονική έδρα λεγόμενη επιστημονική έδρα των θεσμών.

 

ΙΙΙ.

ΠΑΙΔΕΙΑ !!!

Προορισμός του Σχολείου είναι η Παιδεία !!! Η μόρφωση του ατόμου !!! Η καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος !!! Και η άσκηση του σώματος !!!

Η απόκτηση της Παιδείας είναι γινόμενο πλείστων όσων παραγόντων, σταθμητών, και αστάθμητων. Είναι η κληρονομικότητα, το περιβάλλον, το στενό και το ευρύτερο. Είναι η θέληση του ατόμου. Είναι το ενδιαφέρον του. Είναι η αγάπη του στα γράμματα. Ο πόθος του για τη μάθηση. Είναι η φιλαναγνωσία του, η φιλομάθειά του. Η καταβολή νοητικής ενέργειας. Η κίνηση του νου. Είναι η προσοχή του, η αφοσίωσή του, η προσήλωσή του στη μαθησιακή διαδικασία !!!

Είναι η προσωπικότητα του διδάσκοντος την παιδεία !!! Η διδακτική του και η παιδαγωγική του ικανότητα !!!

Είναι ο ψυχικός σύνδεσμος, που αναπτύσσεται μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου. Είναι η ταύτιση θεωρίας και πράξεως !!!

IV.

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

[Αιώνιος Φάρος της Παιδείας !!!]

«Διπλούν ορώσιν οι μαθόντες γράμματα»[ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ]

«Παιδεία άπαντας ημέρους ποιείν». [ΠΛΑΤΩΝ]

«Ταις μεν πόλεσις τα τείχη, ταις δε ψυχαίς ο εκ της παιδείας νους, κόσμον και ασφάλειαν παρέχει». [ΣΩΚΡΑΤΗΣ]

«Παιδεία βακτηρία εστίν βίου». [ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ]

Η αρχαία Αθήνα είχε το Ιωνικό Ιδεώδες !!! Ιδεώδες τρισδιάστατο = ισόρροπη ανάπτυξη σώματος, πνεύματος και ψυχής.

Σχόλιο. Να γίνουν οι Αθηναίοι πολίτες: «Καλοί καγαθοί».

Η αρχαία Σπάρτη είχε το Δωρικό Ιδεώδες. Απέβλεπε στο να κάνει τους Σπαρτιάτες καλούς πολεμιστές.

Σχόλιο. Ήταν μονομερές, μονόπλευρο, μονοδιάστατο, «μονόφθαλμο».

Ο Κικέρων είπε. «Η Παιδεία μορφώνει !!! Ωφελεί !!! Ευχαριστεί !!!».

Κατά τον Μεσαίωνα η Παιδεία είχε θρησκευτικό χαρακτήρα !!!

Κατά τους νεότερους χρόνους η Παιδεία είχε ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Έπειτα έλαβε τεχνική μορφή.

Σήμερα !!!

Σήμερα έχουμε Εθνική Παιδεία !!! «Εξου» και το όνομα του οικείου Υπουργείου. «ΥΠΕΠΘ».

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ».

Σχόλιο. Εθνική Παιδεία = Καλλιέργεια ψυχής, ανάπτυξη πνεύματος, άσκηση σώματος !!!

 

V.

Η ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ !!!


Η Παιδεία είναι η κορωνίδα των αξιών.

α) Αυξάνει τη φαρέτρα των γνώσεων.

Σχόλιο. «Η γνώση είναι δύναμη !!!».  [ΒΑΚΩΝ]. Και είναι δύναμη, όταν συνοδεύεται [η γνώση] με το ήθος, με την αρετή. Διότι: «Πάσα Επιστήμη [γνώση] χωριζομένη δικαιοσύνης και άλλης αρετής πανουργία και ου σοφία  φαίνεται». [ΠΛΑΤΩΝ Αρχαιο-Έλλην Φιλόσοφος].

β) Οξύνει το πνεύμα !!! Δυναμώνειτην προσοχή. Ισχυροποιεί τη θέληση, την κρίση, την αντίληψη, τη μνήμη.

γ) Αυξάνει τη νοημοσύνη. Διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα. Αυξάνει τη νοημοσύνη.

δ) Καλλιεργεί την ψυχή !!!

ε) Σφυρηλατεί το χαρακτήρα !!! στ) Διαμορφώνει την προσωπικότητα.

ζ) Παρέχει: «ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ !!!».

VΙ.

ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ !!!

Η αξία της Παιδείας δεν συγκρίνεται και δεν παραβάλλεται με κανένα άλλο αγαθό, υλικό ή πνευματικό. Βρίσκεται στην κορυφή όλων των αγαθών.

Είναι υπέρτερη και ανώτερη του πλούτου. Είναι υπέρτερη και ανώτερη της δόξας. Είναι υπέρτερη και ανώτερη του κάλλους.

«Παιδεία μόνον των εν ημίν αθάνατον και θείον». [ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ]

 

VΙΙ.

«ΔΕΙΤΑΙ ΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ»

«Η Παιδεία δείται κόπου πολλού, χρόνου μακρού και δαπάνης ου μικράς». [ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ]

Ερμηνεία. «Η απόκτηση της Παιδείας θέλει πολύ κόπο, πολύ χρόνο και όχι λίγη δαπάνη.

«Τα αγαθά κόποις κτώνται».

Ο δε Αριστοτέλης ιδού τι λέει: «Της Παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί, οι δε καρποί γλυκείς».

 

 

VΙΙΙ.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ !!!

Η Παιδεία είναι δυσχερής για τους νέους. Κι’ αυτό για τον εξής λόγο. Το σώμα των νέων = προεφήβων και εφήβων – και ο ψυχοπνευματικός κόσμος αυτών ευρίσκονται εν εξελίξει.

Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο διδάσκων την παιδεία. Να γνωρίζει την ειδική κατάσταση, στην οποία ευρίσκονται οι νέοι – προέφηβοι και έφηβοι. Και να επιδείχνει πλήρη και απόλυτη κατανόηση !!! Είναι ηλικία, που οι νέοι ευρίσκονται εν εξελίξει, σωματική, ψυχική και πνευματική.

Σχόλιο. Ο διδάσκων, πέραν της διδαχής της γνώσης και την άσκησή της παιδαγωγίας, οφείλει να είναι γνώστης και άλλων επιστημών, όπως της ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της εθνολογίας κ.ά.

 

ΙΧ.

Η ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ !

Α΄. Τα αγράμματα άτομα, τα απαίδευτα, τα ακαλλιέργητα έχουν κατώτερο ηθικό και πνευματικό επίπεδο.

Η απαιδευσία, η αμάθεια, η άγνοια είναι στίγματα και πληγές της Κοινωνίας.

Τα απαίδευτα άτομα, τα αμαθή, τα αγράμματα άτομα συνιστούν πρόβλημα ατομικό και κοινωνικό !

Β΄. Η εγκληματολογία, που ερευνά τα αίτια των εγκλημάτων, αναφέρει: τα πλείστα των εγκλημάτων διαπράττονται από τα άτομα τα χωρίς γραμματοσύνη. Τα χωρίς μόρφωση. Τα χωρίς αγωγή και παιδεία. Τα ανάγωγα. Τα ακαλλιέργητα ψυχικά και πνευματικά.

«Άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο». Λαϊκή Παροιμία.

Παροιμία του Θυμόσοφου Λαού !!!

 

Παρατήρηση. Δεν έχει απόλυτο κύρος. Δεν έχει γενική και καθολική ισχύ. Δεν ισχύει για όλα τα αγράμματα άτομα.

Χ.

ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ – ΗΜΙΜΑΘΗΣ

Ημιμαθής ! Είναι ο άνθρωπος, που δεν έχει ολοκληρωμένη μάθηση. Έχει συγκεχυμένες τις γνώσεις. Είναι ο άνθρωπος που έχει ελλιπή μόρφωση. Οι ημιμαθείς είναι πιο επικίνδυνοι από τους αμαθείς.

«Η ημιμάθεια είναι χείρων της αμαθείας».

Σχόλιο 1ο.Η μόρφωση, η γνώση, η μάθηση, αν δεν είναι ολοκληρωτική, πλήρης, ακέραιη, δεν θεωρείται ως μόρφωση.

Σχόλιο 2ο. Το αντίθετο της ημιμάθειας είναι η καλλιέργεια, η μόρφωση, η παιδεία, η μάθηση, όταν είναι αληθινή !!!

 

ΔΙΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

Α΄. «Το ράσο – ιερό άμφιο – κάνει τον παπά;» Ή το αντίθετο; «Ο παπάς κάνει [τιμά] το ράσο;».

Β΄. «Τα γράμματα κάνουν τον άνθρωπο;» Ή το αντίθετο; «Ο άνθρωπος κάνει [τιμά] τα γράμματα;».

Σχόλιο 1ο: «Η ζωή απέδειξε, ότι «παν ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός».

Σχόλιο 2ο: Όλα δοκιμάζονται και κρίνονται στο Στίβο της ζωής. [στο πεδίο της δράσης].

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η συμπεριφορά κρίνει τον άνθρωπο. Αυτή είναι το κριτήριο, το βαρόμετρο. Αυτή είναι ο καθρέφτης. Αυτή τον αξιολογεί. Αυτή θα τον χαρακτηρίσει μορφωμένο, πολιτισμένο ή μη μορφωμένο, μη πολιτισμένο. Ευγενή ή μη ευγενή.

 

ΧΙΙ.

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΥΛΑΙΑΣ

Το Σχολείο ανοίγει την αυλαία του. «Επί τη ενάρξει» του νέου σχολικού και διδακτικού έτους στις 11 Σεπτεμβρίου.

Αν η 11η Σεπτεμβρίου συμπίπτει με αργία – Κυριακή ή εορτή – τότε η 11η Σεπτεμβρίου μετατίθεται για την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Γίνεται αγιασμός από τον ιερέα !!! «Από Θεού άρχεσθαι !!!». Ενώπιον επισήμων και κόσμου. Γίνονται ομιλίες, χαιρετισμοί.

ΧΙΙΙ.

1.500.000 !!!

1.500.000 μαθητές και μαθήτριες θα καθίσουν στα μαθητικά έδρανα και 150.000 και πλέον εκπαιδευτικοί θα είναι οι διδάσκοντες. Θα ανέβουν στις διδακτικές έδρες.

Είναι οι αυριανοί αντικαταστάτες του Εθνικού και Κοινωνικού Ιστού !!! Οι αυριανοί πολίτες !!! Η αυριανή ηγέτιδα τάξη !!! Οι αυριανοί συνεχιστές της Ιστορίας, της Τέχνης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού !!! Οι αυριανοί υπερασπιστές της Εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων !!! Είναι το μέλλον του Έθνους και της Πατρίδος !!!

ΧΙΙΙ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Παιδεία είναι η κορωνίδα όλων των αγαθών. Είναι αγαθό πανύψιστο και παμμέγιστο !!!

Αγαθό θείον !!!

Είναι αγαθό ατομικό και κοινωνικό !!! Είναι αγαθό «SINE QUA NON !!!».

Αποδείχνεται: «λόγω και έργω !!!». Αποδείχνεται στον «καθ’ ημέραν» βίο. Αποδείχνεται στο «λέγειν» και το: «πράττειν».

Τα οικογενειακά δράματα και η κοινωνική διατάραξη και αναστάτωση προέρχονται από τα άτομα τα μη «πεπαιδευμένα», τα μη έχοντα παιδείαν. Τα μη έχοντα αγωγήν, μόρφωσην. Τα μη έχοντα ψυχική καλλιέργεια και πνευματική ανάπτυξη.

Από τα άτομα τα μη έχοντα ήθος. Τα μη έχοντα θρησκευτική πίστη, ιδανικά και οράματα.

    

 

randomness