Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων για τις ανάγκες των συμβασιούχων

Τροπολογία για την έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων, προκειμένου να μπορέσουν να καταβάλουν την μισθοδοσία των συμβασιούχων που έχουν προσληφθεί με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Την τροπολογία υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Χρήστος Κατσώτης. 

Παραθέτουμε την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας: «Με Προσωρινές Διαταγές που χορηγήθηκαν από Δικαστήρια μετά την κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ωφελούμενων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 8μηνης απασχόλησης που εκπονεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) υποχρεώθηκαν Δήμοι της χώρας να αποδέχονται τις υπηρεσίες αυτών μετά τη λήξη των Προγραμμάτων και να καταβάλουν οι Δήμοι τις νόμιμες αποδοχές τους. Έτσι κλήθηκαν και εξακολουθούν να καλούνται οι Δήμοι με δικαστικές εντολές να αναλάβουν το κόστος των αποδοχών ατόμων τα οποία ο Ο.Α.Ε.Δ. είχε επιλέξει και τοποθετήσει και αναλάβει τη μισθοδοσία τους ενώ οι Δήμοι είναι Επιβλέποντες Φορείς της απασχόλησης.

Μάλιστα για τα Προγράμματα αυτά έχει ρυθμιστεί με τις διατάξεις της παρ. 1 της υποπαρ. ΙΔ.1 του ν. 4152/2013 όπως αυτό ισχύει σήμερα ότι είναι δυνατή η επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. από πόρους του Π.Δ.Ε. ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης σε περίπτωση παράτασης τους.

Πέρα από το ποσό του μισθού οι Δήμοι καλούνται να καταβάλουν από δικούς τους πόρους και τη δαπάνη για την ασφάλιση των ωφελούμενων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και πέτυχαν την έκδοση Προσωρινών Διαταγών υπέρ τους.

Επειδή η οικονομική αυτή υποχρέωση που με δικαστικές κρίσεις μετακυλήθηκε σε Δήμους αποτελεί δαπάνη που δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς τους πλην όμως αποτελεί ενεστώσα και μέλλουσα πολύ σοβαρή οικονομική υποχρέωση και επιβάρυνση των Δήμων να καλύψουν από ίδιους πόρους το ασφαλιστικό και μισθολογικό κόστος εργαζομένων που ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας, είχε επιλέξει προσλάβει και τοποθετήσει σε κάθε Ο.Τ.Α.

Επειδή η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων αυτών  είναι κυβερνητική ευθύνη, καθώς η σύμβασή τους εξαρχής έγινε με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας.

Επειδή από την διαμορφούμενη με Προσωρινές Διαταγές Δικαστηρίων κατάσταση σε βάρος των οικονομικών των Δήμων είναι εύκολα κατανοητό ότι η επιβάρυνση αυτή ουσιαστικά θα «τσακίσει» τον ήδη οριακό προϋπολογισμό των Δήμων που έχουν καταρτιστεί στο έδαφος της υποχρηματοδότησης και υποβάλλονται συνεχώς σε αναμορφώσεις για να καλύψουν τις αυξήσεις σε δαπάνες καυσίμων και ενέργειας και υπάρχει κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης Δήμων εξαιτίας αυτού και μόνο του λόγου.

Γι΄ αυτό προτείνεται να αντιμετωπιστεί νομοθετικώς το ζήτημα και να νομοθετηθεί η ακόλουθη ρύθμιση».

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

Στο σχέδιο νόμου προστίθεται το εξής άρθρο: «Στις περιπτώσεις που με δικαστικές αποφάσεις συμπεριλαμβανομένων και των Προσωρινών Διαταγών, επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων υποχρεώνονται Ο.Τ.Α. στην αποδοχή υπηρεσιών ωφελούμενων που έχουν επιλεγεί και εργαστεί σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που έχει αρχικά προκηρυχθεί και επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ., συνεχίζεται κάθε δαπάνη που αφορά μισθούς και ασφαλιστικές παροχές τους να καλύπτεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Υπουργείο Εργασίας με έκτακτη χρηματοδότηση του δικαστικά υπόχρεου Ο.Τ.Α.

Ανάλογη χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί σε Ο.Τ.Α. για την κάλυψη δαπανών που με δικαστικές αποφάσεις και προσωρινές διαταγές έχει κληθεί και κατέβαλε έως σήμερα από ίδιους πόρους σε ωφελούμενους ειδικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ κατόπιν αναγκαστικής παράτασης της απασχόλησης τους».

 

    

 

Απόψεις

Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα,ραγιάδες έχεις, μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι,κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα,των Ευρωπαίων...