Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Δήμος Καμένων Βούρλων: Mε 28 θέματα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με 28 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα  22 Νοεμβρίου 2021  και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση της αριθμ. 9999/2-11-2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Κωνσταντίνου Σίμου)

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 150/2021 απόφασης επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 151/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 152/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 153/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 154/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 155/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 156/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 157/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Ευανθίας και Αναστασίας Κοντού)

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Διακουμάκου Πέτρου κ.λ.π.)

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Καλτσά Δημήτριου)

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. C.C.U12.CC. 22772/29-10-2021 έγγραφο της εταιρείας «Οδός κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.»)

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αριστείδη Φλώρου κ.λ.π.)

15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου Καραμανώλη Αθανάσιου)

16. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης της με αριθμό 39/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία αφορά την Μπέλλη Ελένη

17. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης της με αριθμό 47/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία αφορά τον Αθανάσιο Κασούνη

18. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης της με αριθμό 138/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία αφορά τον Κυριτσόπουλο Κων/νο

19. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης της με αριθμό 59/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία αφορά τον Μεϊδάνη Γεώργιο

20. Αποδοχή δωρεάς επιβατικού αυτοκινήτου από τον Κασβίκη Αθανάσιο

21. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2021

22. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καμένων Βούρλων Γ΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά

23. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

24. Καθορισμός συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2022

25. Καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022

26. α) Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό μηχανημάτων έργων και οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από 1-1-2022 έως 31-12-2023
β) Έγκριση πρόσκληση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

27. Διόρθωση Β΄ σκέλους της αριθμ. 11/98/2021 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής (διόρθωση της αριθμ. 12/2021 μελέτης του Τ.Τ.Υ.- Υποέργο 2 ΟΜΑΔΑ Α –Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) Κτίρια για Εξοικονόμησης Ενέργειας)

28. Έγκριση 2ου Πρακτικού της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 183530 που αφορά στο έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

 

 

    

Απόψεις

Σε επίπεδα συναγερμού η αιθαλομίχλη στο Καρπενήσι την τελευταία εβδομάδα. Οι καιρικές συνθήκες και οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικό ρεύματος, ανάγκασαν τους πολίτες...

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
randomness