Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας & το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας, του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, ανακάλυψαν τον κρυμμένο θησαυρό των ‘’σκουπιδιών''

Tο Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας και  το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας
του ΔήμουΑμφίκλειας-Ελάτειας ανακάλυψαν τον κρυμμένο θησαυρό των σκουπιδιών

Την Παρασκευή10 Ιουνίου 2022,μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας
και του Δημοτικού Σχολείου ΚάτωΤιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας,
συμμετείχαν στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Περιφερειακού
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας
AE στο σχολείο  τους με στόχο την ενημέρωση-
ευαισθητοποίηση των μαθητών και την προώθηση της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα,οι μαθητές των δύο σχολείων συμμετείχαν στο παιχνίδι του
κρυμμένου θησαυρού,ανακαλύπτοντας πως τασκουπίδιαείναι ένας
κρυμμένοςθησαυρόςκαθώς με τη σωστή διαχείρισή τους μπορούν να
ωφελήσουν τόσο το περιβάλλον όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο.Οι μαθητές μέσα
απότοβιωματικότρόποπου προσφέρει τοπαιχνίδι,είχαν τηδυνατότητα ναέρθουν
σε επαφή με διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και πρακτικές προστασίας
του περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων όπως είναι η
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η κομποστοποίησητων υλικών,η διαλογή
στην πηγή αλλά και μεδύσκολες έννοιες όπωςείναι οι Χώροι ΥγειονομικήςΤαφής
Απορριμμάτων(ΧΥΤΑ),οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) κ.ά.

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο παιχνίδι με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Μέσα
στα πολλά αινίγματα που κλήθηκαν να λύσουν,ήταν και αυτό της αντιμετώπισης
των περιβαλλοντικών προβλημάτων που απειλούν τον πλανήτη,προτείνοντας
εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ επιβράβευσε την προσπάθεια των μαθητών
δωρίζοντάς τους μία συμβολική ποσότητα εκτυπώσιμου χαρτιού Α4 ενώ
παράλληλα διένειμε ενημερωτικό υλικό με πρακτικές συμβουλές για την
ανακύκλωση ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα για
την προστασία του περιβάλλοντος από τους «μελλοντικούς πολίτες» που είναι οι
μαθητές.

 
 

2
ΟΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα συνεχίσεινα ενισχύειτις πρωτοβουλίεςγια
περιβαλλοντικές δράσεις με στόχοτην ενημέρωσηευαισθητοποίησητωνπολιτών
και ιδιαίτερα των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντοςκαι της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.