Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη του Δημοτικού συμβουλίου Λοκρών

Διπλή η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λοκρών. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την έγκριση του ισολογισμού χρήσης έτους 2019 με Εισηγητή τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ζεκεντέ. Στις 7:30μμ θα πραγματοποιηθεί η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για λήψη απόφασης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 6-11/2022.
(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάϊτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης επί της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη μεταφορά των απορριμμάτων των Δήμων Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου στο ΧΥΤΑ Θήβας.

Θέμα 3ο: Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 4ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Ε.Π.Α.Λ. Αταλάντης

Θέμα 5ο: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών»

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής των παραπάνω θεμάτων ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

• Παράλληλα, στις 8:30 το πρωί θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών και η Οικονομική Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2019 Δήμου Λοκρών.

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Θέμα 3ο : Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

Θέμα 4ο : Αποδοχή δωρεάς.

Θέμα 5ο : Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστής) με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (Τμήμα καθαριότητας και Ανακύκλωσης) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αμφίκλειας¨.

Θέμα 7ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ κ.λ.π..

Θέμα 8ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου ‘’Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Μαριστιά, κοινότητας Λιβανατων ’’.

Θέμα 9ο : Έγκριση 4ου Πρακτικού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»

Θέμα 10ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αποδοχή αιτημάτων Κων/νου Καββαδία κ.λ.π. περί τροποποίησης γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών στο Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης.

 

 

    

 

randomness