Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς: Σε Ιστιαία και Άμφισσα τα απορρίμματα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στους ΧΥΤΥ Λαμίας και Χαλκίδας

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ Στερεάς στη Θήβα, δόθηκε λύση για λίγους μήνες, στο αδιέξοδο της διαχείρισης απορριμμάτων της Εύβοιας.

Έτσι λοιπόν κατά κύριο λόγο ο ΧΥΤΑ Τρικάλων, αλλά και οι ΧΥΤΑ Άμφισσας και Θήβας θα δεχτούν τα απορρίμματα των Δήμων Διρφύων - Μεσσαπίων και Χαλκίδας.

H λύση αυτή είναι προσωρινή, μέχρις ότου κατασκευαστεί το τρίτο κύτταρο στη Θήβα, και στη συνέχεια μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχεδιαζόμενα έργα ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας και Λαμίας, όπου εκεί θα μεταφέρεται το σύνολο των απορριμμάτων των παραπάνω Δήμων.

Αυτή ακριβώς η λύση αποφασίστηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, και αυτή τη λύση είναι έτοιμος να υλοποιήσει ο Φορέας, ο οποίος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη και νομοθετικά εξειδικευμένη αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων στην περιοχή ευθύνης του. Κατά συνέπεια, ο μόνος αρμόδιος να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, είναι ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ. Όμως, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χώρων.

Όπως εξηγεί με ανακοίνωσή του ο ΦοΔΣΑ Στερεάς “οι υφιστάμενες υποδομές επαρκούν για την αντιμετώπιση των αναγκών των Δήμων μελών του Φορέα.

Το πρόβλημα είναι η απροθυμία κάποιων Δήμων να αντιληφθούν ότι οι όποιες λύσεις πρέπει αφενός να είναι σύννομες και αφετέρου να εξυπηρετούν το σύνολο των Δήμων μελών του Φορέα, καθώς και ότι η επί σειρά ετών άρνηση δημιουργίας υποδομών δεν μπορεί παρά να έχει σήμερα ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

Τέλος, η τυχόν μη εφαρμογή από ορισμένους Δήμους της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης οδηγεί μονοσήμαντα σε λύσεις εκτός της περιοχής ευθύνης του Φορέα, καθώς ο ΦοΔΣΑ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί απολύτως σύννομα και μη επιβαρυντικά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις”.

Ωστόσο ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς επιρρίπτει ευθύνες στις υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ διότι δεν φρόντισαν έγκαιρα, όπως υποστηρίζει σε επιστολή του, να υπάρξει εναλλακτική λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων αποδεκτή από τους Δήμους της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, λόγω κορεσμού του ΧΥΤΑ Χαλκίδας.

Οι ευθύνες του ΦοΔΣΑ κατά τον κ. Δήμαρχο είναι διαχρονικές, αφού “από το 2015 ο ΦοΔΣΑ δεν εκτίμησε σωστά την πραγματικότητα και τις εξελίξεις”.

Σε απάντηση της επιστολής του Δημάρχου Κύμης – Αλιβερίου Μπουραντά, η Διοίκηση του Φορέα υπενθυμίζει ότι “ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ δεν είναι μια απρόσωπη οντότητα του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Είναι ένα νομικό πρόσωπο της Αυτοδιοίκησης, και διοικείται από Δημάρχους των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν.

Οι ελλείψεις σχεδιασμού και υποδομών από υπαιτιότητα των δημοτικών αρχών και των προϋφιστάμενων ΦοΔΣΑ, περιορίζουν σήμερα τις δυνατότητες του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ.

Εντούτοις, και σε αντίθεση με τα φημολογούμενα, ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ είναι σε θέση να διαχειριστεί τα απορρίμματα των Δήμων της Εύβοιας στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, και συγκεκριμένα στους ΧΥΤΑ Ιστιαίας και Άμφισσας, μέχρις ότου κατασκευαστεί το τρίτο κύτταρο στη Θήβα, και στη συνέχεια μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχεδιαζόμενα έργα (ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας, Λαμίας).

Εν κατακλείδι, από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ως συμπέρασμα: Η διαχρονικά απόλυτη προσήλωση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, μέσω των Υπηρεσιών του ως εφαρμόζουσες τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Φορέα, να αντιμετωπίσει με πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και έμπρακτης υποστήριξης τα προβλήματα των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας, οι οποίοι, περιθωριοποιώντας όλα τα προαναφερόμενα γεγονότα, εστιάζονται σήμερα στην αναίτια επίρριψη ευθυνών ιδίως προς τις Υπηρεσίες και τα στελέχη του Φορέα”.

 

 

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
randomness