Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Γ. Οικονόμου: Η κυβέρνηση εξαντλεί όλες τις δυνατότητες ώστε να ενισχυθούν οικονομικά όσο το δυνατόν περισσότεροι παράκτιοι αλιείς

 

 

Μετά από παρέμβαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Φθιώτιδας, Γιάννη Οικονόμου, και με την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΥΠΑΑΤ επανεξέτασε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και προχώρησε σε τροποποίηση της ΥΑ (υπ’ αριθμόν 1906/07.09.2020) , με σκοπό την έκδοση δεύτερης πρόσκλησης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση των σκαφών παράκτιας αλιείας λόγω της προσωρινής παύσης των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης COVID-19.Στη δεύτερη πρόσκληση της δράσης θα συμπεριλαμβάνεται νέα κατηγορία δικαιούχων για τους οποίους η ακινησία των πλοίων πιστοποιείται μέσω των στοιχείων των θεωρημένων ημερολογίων των πλοίων και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

 

Όπως τονίζει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Οικονόμου, η κυβέρνηση εξαντλεί όλες τις δυνατότητες ώστε να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αλιευτικά σκάφη συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πρώτη πρόσκληση του μέτρου. «Η κυβέρνηση δε θα σταματήσει να αναζητά τρόπους -πάντα στο πλαίσιο πρόνοιας των ευρωπαϊκών κανονισμών, εντός του νόμου και των δημοσιονομικών περιθωρίων- να στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», τόνισε ο Υφυπουργός.