Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

   

Nέος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας o Κώστας Παππάς

Με το νέο  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  Κώστα Παππά που ανέλαβε ηδη τα καθηκοντά του , συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός . Η συνάντηση εγινε στα γραφεία της Περιφέρειας στη Λαμία και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την διοικητική οργάνωση και ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών . ''Με διακριτές αρμοδιότητες, αλλά κοινό ενδιαφέρον για τον τόπο μας, θέσαμε τις βάσεις για μια αγαστή συνεργασία στην υπηρεσία του εντολέα μας , του πολίτη της Στερεάς Ελλάδας'' δήλωσε ο Περιφερειάρχης .

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του προγράμματος «Καλλικράτης».
Συνολικά συστάθηκαν επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με χώρο ευθύνης που περιλαμβάνει από μία έως τρεις περιφέρειες και καθήκον την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο. Επικεφαλής τους είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από την Κυβέρνηση και λειτουργεί βάσει των οδηγιών της. Στη λειτουργία τους συμμετέχει επίσης ένα συμβούλιο, όπου εκπροσωπούνται οι οικείες περιφέρειες και δήμοι, αλλά αυτό έχει επικουρικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις.
Η σύσταση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έγινε για να αναλάβουν βασικές αρμοδιότητες των Περιφερειών, μετά την καθιέρωση των τελευταίων ως αυτοδιοικούμενων οργανισμών. Πρόκειται για αρμοδιότητες που, είτε λόγω των διατάξεων του Συντάγματος είτε λόγω του χαρακτήρα τους, αποφασίστηκε να μην περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να παραμείνουν στην ευθύνη του κράτους.


Μέχρι σήμερα αυτό το οποίο κάνουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι να υπάρχουν ως ένα επίπεδο μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κράτους, κάτι το οποίο καθιστά δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό το σύστημα διεκπεραίωσης των τοπικών υποθέσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και πολλά πράγματα να χάνονται στον δρόμο , οπως εχει αναγνωριστεί απο πολλούς Δημάρχους , Περιφέρειάρχες και βουλευτές .

Πρέπει, λοιπόν, να καταργηθούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι αρμοδιότητές τους να επιμεριστούν είτε σε Υπουργεία σε επίπεδο περιφερειακών υπηρεσιών είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού; . Είναι ενα ζήτημα που θα εξετάζει η σημερινή κυβέρνηση .